Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:prehled_opatreni

8. Přehled opatření

Uživatelé se zrakovým postižením

Nevidomí uživatelé

Problém Řešení
Nevidomí uživatelé nepoužívají myš. Nepoužívejte na stránce skripty, které vyžadují používání myši. Zajistěte alternativu dostupnou z klávesnice.
Obrázky, fotografie a grafiku nelze použít. Popište obrázek pomocí prvku alt nebo v nezbytných případech připojte delší podrobný popis obrázku (na téže stránce nebo pomocí odkazu).
Uživatelé webové stránky často poslouchají pomocí odečítače obrazovky. Dejte uživatelům možnost přeskočit navigační menu, dlouhé seznamy položek, obrázky tvořené znaky1) a další prvky, které mohou být při čtení obtížné nebo zdlouhavé.
Uživatelé často používají klávesu tab pro přechod z odkazu na odkaz. Dbejte na to, aby text odkazu dával smysl sám o sobě, bez okolního kontextu („klikněte zde“ je problematické).
Tzv. rámy uživatel nevidí všechny najednou. Musí je navštívit jednotlivě, což může vést k dezorientaci na stránce. Pokud je to možné, rámům se vyhněte. Když už je musíte použít, opatřete jednotlivé rámy titulkem, který sděluje jejich funkci (např. navigace nebo hlavní obsah).
Při poslouchání obsahu jednotlivých buněk tabulky může být pro uživatele obtížné zjistit, kde se nachází. Používejte v tabulkách záhlaví sloupců a řádků (<th>). Dbejte na to, aby tabulky (obzvláště tabulky se sloučenými buňkami) dávaly smysl při čtení po řádcích zleva doprava.
Složité tabulky a grafy, které jsou obvykle interpretovány zrakem, jsou pro nevidomé nepoužitelné. Uvádějte jejich shrnutí a/nebo slovní popis.
Ne všechny odečítače obrazovky podporují klikací mapy. Aktivní místa v klikacích mapách opatřete dodatečnými textovými odkazy.
Nelze používat barvy. Při sdělování obsahu nespoléhejte pouze na barvu.
Uživatelé předpokládají, že odkazy někam vedou. Nepoužívejte na stránkách v odkazech skripty, které způsobí, že odkazy nevedou na skutečný cíl.

Slabozrací uživatelé

Problém Řešení
Text v grafických prvcích není možné zvětšovat bez speciálních programů, při zvětšení je rozostřený (pixelizovaný). Omezte používání textu v grafických prvcích nebo text v grafice vůbec nepoužívejte.
Uživatel si nemůže nastavovat vlastní font nebo pozadí textu. Umožněte uživatelům přizpůsobit text tím, že budete text používat skutečně ve formě textu, nikoliv jako grafiku.
Uživatelé si sami nemohou zvolit vhodnou velikost písma. Nastavte web tak, aby uživatelé mohli stránku sami podle potřeby zvětšovat, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti.
Zvětšovací programy (softwarové lupy) zmenšují velikost použitého okna. Chcete-li snížit nutnost vodorovného rolování na stránce, používejte v kódu relativní, nikoliv absolutní jednotky (např. použijte pro šířku tabulky procenta místo pixelů).

Uživatelé s poruchami barvocitu

Problém Řešení
Červená a zelená barva mohou být pro návštěvníka webu nerozlišitelné. Obvykle to není problém, kromě případů, kdy barva sděluje důležitou informaci. V tom případě je nutné změnit grafiku nebo zajistit jiný způsob, jak je možné informaci získat. Obvykle bývá nejvhodnějším způsobem popis přímo v textu.
Pro návštěvníka webu mohou být nerozlišitelné jiné barvy než červená a zelená. Viz výše.

Přehled opatření pro osoby se zrakovým postižením je z větší části převzat z portálu WEBAIM.

Uživatelé se sluchovým postižením

Problém Řešení
Lidé se sluchovým postižením nemohou vnímat výstražné informace nebo informace o chybách prezentované zvukem.Zajistěte, aby informace o problémech při práci s webovou stránkou byly jasné a vnímatelné i bez zvukových signálů.
Lidé se sluchovým postižením nemohou vnímat zvukový obsah multimediálních informací.Poskytněte uživatelům alternativní formu multimediálních informací. Zvukové nahrávky doplňte odkazem na přepis. Videonahrávky opatřete titulky a/nebo přepisem
Zvuky na pozadí webové stránky mohou nedoslýchavým lidem zhoršovat možnost sluchového vnímání nebo pro ně být nepříjemné.Pokud můžete, vyhněte se automatickému přehrávání zvuků nebo alespoň informujte neslyšící uživatele, že stránka obsahuje hudbu nebo jiné zvuky na pozadí, a dejte jim možnost veškeré zvuky vypnout či zapnout.
Člověk s poruchou sluchu si nemusí být vědom žádných zvuků na pozadí a může se tak dostat do nepříjemných situací tím, že nevědomky ruší okolí.Pokud můžete, vyhněte se automatickému přehrávání zvuků nebo alespoň informujte neslyšící uživatele, že stránka obsahuje hudbu nebo jiné zvuky na pozadí a dejte jim možnost veškeré zvuky vypnout a opětovně zapnout.
Někteří lidé se sluchovým postižením mohou mít také zrakové či jiné potíže.Dbejte na to, aby veškeré informace na webových stránkách, včetně přepisů zvukových stop, titulků či piktogramů, byly čitelné a měly měly dostatečný kontrast, viz Funkční grafika webu.

Uživatelé s tělesným postižením

Problém Řešení
Někteří uživatelé nemohou používat myš.Zajistěte, aby všechny funkce byly dostupné z klávesnice (vyzkoušejte přeskoky na všechny odkazy pomocí klávesy tab).
Pro uživatele může být obtížné ovládat myš a klávesnici.Zajistěte, aby vaše stránky byly chráněny proti nechtěným chybám (např. dotazem „Opravdu chcete smazat tento soubor?“). Nevytvářejte malé nebo pohyblivé odkazy.
Uživatelé mohou používat software ovládaný hlasem.Software ovládaný hlasem napodobí funkce klávesnice, ale obtížně napodobí funkce myši. Zajistěte, aby všechny funkce byly dostupné z klávesnice.
Užívání některých asistivních technologií může být vyčerpávající (např. ovládání pomocí dechu).Nabídněte uživatelům možnost přeskočit dlouhé seznamy odkazů nebo jiný dlouhý obsah.

Tabulka byla převzata z portálu WebAIM.

Uživatelé s poruchami kognitivních funkcí

ProblémŘešení
Lidé s poruchami paměti mohou mít problém s delšími nebo složitějšími procesy. Zajistěte, aby akce, které uživatelé na webu provádějí byly co nejjednodušší. Delší procesy rozdělte do jednotlivých kroků na samostatných stránkách. Poskytněte uživatelům vodítko, ve které částí procesu se nacházejí. Umožněte jim vrátit se k předchozím krokům.
Uživatelé si nemusí pamatovat hromadné informace o chybně vyplněných polích formuláře. Poskytněte uživatelům smysluplnou informaci o každé jednotlivé chybě, specifikujte pole a typ problému; chybová hlášení zvýrazněte také vizuálně.
Pro některé uživatelé s poruchami kognitivních funkcí může být obtížné řešit složitější problémy. Zajistěte, aby prvek CAPTCHA neobsahoval otázky nebo úkoly vyžadující využití vysoké úrovně kognitivních dovedností. V hlášení o chybách používejte srozumitelný (netechnický) jazyk. Pro zástupné texty odkazů, zejména v navigaci, používejte formulace, kterým uživatel rozumí a u kterých si dovede představit, kam odkaz vede.
Někteří uživatelé webu mají problém se soustředit a dokončit činnost, pokud jsou vyrušeni. Omezte používání tzv. karuselů, pohyblivých obrázků na stránce, vyskakovacích oken apod. Používejte funkční design stránek. Používejte seznamy.
Někteří uživatelé webu mají problém s vnímáním psaného textu. Formulujte informace jednoduše a srozumitelně. Používejte funkční design. Důležité informace vhodně doplňujte grafikou (obrázky, ikonami), videi, audionahrávkami.
Někteří uživatelé webu mají problém s porozuměním textu. Formulujte informace jednoduše a srozumitelně. Nepoužívejte přenesená vyjádření (např. ironii, nadsázku). Důležité informace vhodně doplňujte grafikou (obrázky, ikonami), videi, audionáhrávkami. Nepředpokládejte, že uživatel zná odborné termíny, zkratky apod.
Někteří uživatelé mohou mít problém se zpracováním vizuálních informací.Nespoléhejte pouze na vizuální prvky sdělení, jako jsou obrázky, umístění prvku, barva nebo typografické prvky.

Tabulka volně vychází z informací na portálu WebAIM.

Uživatelé citliví na světelné a optické podněty

Problém Řešení
Blikající či pulzující objekty nebo záblesky mohou citlivým uživatelům webu způsobit fotoepileptické záchvaty, závratě a jiné potíže. Vyhněte se na webových stránkách rychle blikajícím nebo pulzujícím prvkům, videím nebo videohrám. Z videí odstraňte sekvence, které rychlé blikání nebo záblesky obsahují. Pokud to není možné, upozorněte uživatele, že je video nevhodné pro citlivé osoby. Zmenšete plochu obrazovky, na které se video přehrává.
Některé typy animací nebo obrázků mohou uživatelům způsobit závratě, nevolnost, zvracení nebo záchvaty. Vyhněte se rychle pulzujícím animacím, pohyblivým objektům na pozadí, automatickému rolování delšímu než tři vteřiny, rychlým změnám karuselů. Umožněte uživatelům zastavit jakékoliv animace a pohyblivé prvky.
Nepoužívejte na webu obrázky, které působí dojmem pohybu, a podobné optické iluze nebo je vkládejte formou odkazu a upozorněte uživatele, že otevření obrázku je pro citlivé osoby nevhodné.
1)
Jde o tzv. ASCII art.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
pristupnost/prehled_opatreni.txt · Poslední úprava: 2020/09/24 08:40 autor: linda