Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:pozadavky_pri_vyberovem_rizeni

Požadavky při výběrovém řízení

Níže uvedený seznam obsahuje reálný příklad požadavků na přístupnost v rámci zadávací dokumentace pro tvorbu webové prezentace knihovny. Přestože dnes lze pro zadávací dokumentaci využít také metodický pokyn Digitální a informační agentury k zákonu o přístupnosti, obdobný seznam může sloužit jako kontrolní nástroj při předávání hotové webové prezentace.1)

Požadujeme dodržení pravidel přístupnosti pro uživatele se specifickými potřebami v souladu s metodickým pokynem Digitální a informační agentury k zákonu o přístupnosti (https://www.dia.gov.cz/egovernment/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci/metodicke-dokumenty/) a metodikou WCAG 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/), zejména:

 1. Web dodržuje specifikaci HTML 5 a neobsahuje syntaktické chyby, které je možné odstranit.
 2. Web má responzivní design vhodný pro tablety a mobilní telefony.
 3. V šabloně webu i při vkládání obsahu jsou správně využívány sémantické značky označující strukturu dokumentu, zejména nadpisy, seznamy. Tyto značky naopak nejsou používány tam, kde netvoří strukturu dokumentu.
 4. Pro definici rozložení stránek nejsou využívány tabulky.
 5. Všechny ovládací prvky stránky i veškerý obsah jsou dostupné při ovládání z klávesnice (bez použití myši), zejména všechny úrovně menu, odkazy na stránce, formuláře a další aktivní prvky.
 6. Aktuální aktivní prvek je při procházení pomocí klávesnice (klávesa tab) vizuálně odlišen od ostatních ovládacích prvků nebo navigace na základě tzv. focusu.
 7. Písmo i celou stránku lze bez problémů zvětšovat, aniž by došlo ke ztrátě použitelnosti, čitelnosti a funkčnosti stránek.
 8. Na každé stránce je uveden kontakt na technického správce, případně na správce obsahu.
 9. Každý netextový prvek, který nese význam, má svou textovou alternativu (včetně CAPTCHA), informace jsou dostupné i bez použití skriptů, obrázků, kaskádových stylů a jiných doplňků na straně uživatele.
 10. Informace jsou dostupné a srozumitelné i bez použití barevného rozlišení.
 11. Barvy pozadí a popředí jsou dostatečně čitelné, čitelnost není snížena vzorkem na pozadí.
 12. Obsah stránky se mění pouze při akci uživatele.
 13. Kód webové stránky a její ovládání nepředpokládá ani nevyžaduje použití stránek v konkrétním prohlížeči nebo zařízení.
 14. Každá stránka obsahuje výstižný název v prvku title.
 15. Navigační a obsahové informace jsou od sebe zřetelně odděleny v rámci kódu, jsou vyznačeny funkční oblasti.
 16. Navigace je vytvořena formou přístupnou pro uživatele se specifickými potřebami.
 17. Součástí navigace je skrytý odkaz pro odskok na navigační a na obsahovou část každé stránky.
 18. Navigace je konzistentní na všech stránkách (včetně umístění na stejném místě).
 19. Při ovládání webu pomocí klávesnice je možné se přesunovat mezi položkami stejné úrovně navigace, aniž by uživatel byl nucen procházet položky menu nižší úrovně.
 20. Každá webová stránka obsahuje odkaz na hlavní stránku a na vyšší úroveň v hierarchii webu. Kód ani obsah nepředpokládá, že uživatel již navštívil některou stránku. Uživatel má k dispozici informaci, kde ve struktuře webu se nachází. Všechny stránky obsahují odkaz na přehlednou mapu webu.
 21. Stejně označené prvky navigace nebo odkazy mají stejný cíl.
 22. Označení odkazu musí být výstižné i bez okolního kontextu.
 23. Odkazy musí být zřetelně odlišeny od okolního textu, a to nejen barevně.
 24. Uživatel musí být jasně upozorněn, že odkaz vede na obsah jiného typu než webová stránka, a mít k dispozici informaci o typu a velikosti souboru.
 25. Preferuje se otevírání odkazu do téhož okna. Pokud tomu tak ve výjimečných a odůvodněných případech není, uživatel o tom musí být informován.
 26. Tabulky obsahují záhlaví řádků/sloupců a dávají smysl při čtení zleva doprava.
 27. Formulářové prvky obsahují výstižný nadpis.
 28. Uživatel musí dostat jednoznačné a návodné informace o chybách při vyplňování formuláře nebo při jeho zpracování s návrhem vhodného dalšího postupu.
 29. WYSIWYG editor je nastaven tak, aby uživatel, který web edituje, mohl sám dodržovat požadavky na přístupnost (např. možnost doplňovat popisky k obrázkům, přidělovat úroveň nadpisů aj.).
 30. Redakční systém je nastaven tak, aby postupy, které přispívají k přístupnosti webu, byly co nejvíce automatizované a uživatel, který web edituje, na ně nemusel myslet (např. pokud uživatel nastaví otevření odkazu v novém okně, systém automaticky vloží tuto informaci do zdrojového kódu tak, aby byla přístupná uživatelům se specifickými potřebami).
1)
Seznam není vyčerpávající, proto jej chápejte spíše jako vzor a podle potřeby jej doplňte o vlastní požadavky.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
pristupnost/pozadavky_pri_vyberovem_rizeni.txt · Poslední úprava: 2023/11/06 17:30 autor: epub