Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:manual_informace_na_webove_strance

(M.2) Informace na webové stránce

Jedním z velmi důležitých (a přitom často opomíjených) aspektů přístupnosti je způsob, jakým jsou na celém webu i na jednotlivých stránkách prezentovány informace. Snadná srozumitelnost sdělení na webových stránkách je zásadní zejména pro uživatele webu s poruchami kognitivních funkcí. Přínosem je však také pro běžné uživatele webu.

Při tvorbě webové stránky je důležité promyslet, co chceme uživatelům webu sdělit. Při formulování textu může pomoci několik základních pravidel:

 1. Důležité informace dávejte na začátek stránky. Může být vhodné na začátku stránky shrnout obsah příspěvku nebo nejdůležitější informace.
 2. Informace uvádějte ve správném pořadí – snažte se, aby na sebe navazovaly.
 3. Používejte výstižné názvy stránek a výstižné nadpisy v logické hierarchii (viz též Nadpisy).
 4. Buďte konzistentní – pro tutéž věc používejte vždy stejný termín.
 5. Uveďte všechny informace, které lidé potřebují, ale snažte se neuvádět zbytečné informace navíc.
 6. Jazyk se snažte přizpůsobit předpokládaným uživatelům webu.

  Nespoléhejte na to, že všichni znají zkratky nebo termíny, které používáte. Jste si opravdu jisti, že všichni návštěvníci vašeho webu vědí, co je signatura, knihovní fond, rešerše, absenční výpůjčka, referenční služby, MVS nebo DDS?

  Pokud se odborným termínům nebo zkratkám nelze vyhnout, vysvětlete, co znamenají.

 7. Pomozte uživatelům propojit informace pomocí odkazů. Např. pokud informujete o ceně služby, uveďte odkaz na ceník; pokud vytvoříte fotogalerii, propojte ji pomocí odkazu s akcí, ke které se fotografie vztahují.
 8. Používejte označení odkazů, které informuje, kam odkaz vede i bez nutnosti číst okolní text (viz též Odkazy).

Nenuťte uživatele nad webem přemýšlet! Raději se vy sami zamyslete nad tím, co uživatelé potřebují, a připravte web i jednotlivé stránky tak, aby se každý uživatel co nejrychleji a nejjednodušeji dostal k informaci, kterou potřebuje.

 
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
pristupnost/manual_informace_na_webove_strance.txt · Poslední úprava: 2020/09/16 14:17 autor: linda