Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:manual_nadpisy

Toto je starší verze dokumentu!


Název stránky a nadpisy

Pro přístupnost webu je důležité, aby stránka měla správnou sturkuturu, zejména název stránky a srozumitelné nadpisy ve správné hierarchii.

Název stránky

Na každé webové stránce je nutné uvést název stránky. Název stránky je pak většinou zobrazen ve webovém prohlížeči jako název záložky nebo okna, většinou se také použije jako nadpis první urovně, viz obr. 1. V redakčních systémech byvá většnou název stránky vyžadován jako povinné pole při vytváření není úpravě stránky, viz obr. 2 1).

Proč je důležité uvádět název stránky

 • Název se zobrazí v prohlížeči v záhlaví okna případně panelu.
 • Nevidomému uživateli přečte odečítač obrazovky název stránky.
 • Název stránky je důležitý pro webové vyhledávače a může příznivě ovlivnit výsledky vyhledávání.


Obrázek 1 - Zobrazení názvu stránky v nadpisu stránky a v názvu karty prohlížeče (zvýrazněno červeným rámečkem) Obrázek 1 Zobrazení názvu stránky v nadpisu stránky a v názvu karty prohlížeče

Obrázek 2 - Formulář pro vytvoření nové stránky webu. Editační pole pro název stránky je zvýrazněno červeným rámečkem Obrázek 2 - Příklad zadání názvu stránky v editačním poli formuláře pro tvrobu stránky

Nadpisy

Nadpisy jsou důležitým prvkem, který pomáhá uživatelům zorientovat se na stráce, bez ohledu na to, zda jde o uživatele s postižením nebo o tzv. „běžného uživatele. Při tvorbě nadpisů je nutné dodržovat několik základních pravidel:

 1. Používejte nadpisy, které vystihují, co daná stránka nebo její část obsahuje. Při tvorbě nadpisů je užitečné se zamyslet nad tím, jestli nadpisu rozumí vaši uživatelé.
 2. Nadpisy nikdy nezvýrazňujte pomocí prvků pro změnu velikosti, řezu nebo barvy písma. Pro formátování nadpisů vždycky používejte předdefinované styly, které označují úroveň daného nadpisu. Styly obvykle vyberete pomocí rozbalovacího menu přímo v editoru redakčního systému (viz obr. 3)
  Obrázek 3 - výběr úrovně nadpisu v editoru redakčního systému (šipkami je označeno rozbalovací menu, zvolená úroveň nadpisu a nadpis, se kterým pracujeme)
   Obrázek 3 - výběr úrovně nadpisu v editoru redakčního systému pomocí rozbalovacího menu

 3. Snažte se, aby na všech stránkách webu byl jednotný způsob používání nadpisů .
 4. Nadpisy uvádějte v logickém pořadí a ve srozumitelné hierarchické struktuře. Obvykle se používá níže uvedena hierarchie nadpisů (někdy mohou být úrovně nadpisů použity jinak, ale v každém případě by logicky nadřazený celek měl být označen nadpisem vyšší úrovně a logicky podřízený celek nadpisem nižší úrovně a :
  • Nadpis 1 pro název stránky (viz výše). Na každé stránce by se měl vyskytovat pouze jednou.
  • Nadpis 2 pro názvy jednotlivých sekcí,
  • Nadpis 3 pro názvy článků,
  • Nadpisy 4, 5 atd. pro nadpisy nižší úrovně v rámci článků

   Pokud chcete v redakčním systému zkontrolovat úroveň nadpisu, stačí nastavit kurzor na požadovaný nadpis. V nástroji pro výběr stylu se zobrazí použitý styl (úroveň) nadpisu (viz obr. 3). Existuje také řada speciálních nástrojů na kontrolu struktury nadpisů na stránce, například doplněk prohlížeče HeadingsMap, validátor přístupnosti WAVE a jiné.


   Na obrázku 4 je pomocí značek H1 - H3 2) označena hierarchická strukutura na stránce s kontakty. Na skutečnou stránku se můžete podívat na adrese https://knihovna.jabok.cz/cs/kontakt

    Obrázek 4 - hierarchická strukutra nadpisů na stránce

Proč je důležité vkládat nadpisy ve správné struktuře pomocí stylů

 • Používaní správné struktury pomocí nadpisů nám nejen ušetří práci (nemusíme se starat o formátování), ale především pomůže uživatelům správně se zorientovat v informacích na stránce.
 • Obzvláště důležité je to pro nevidomé návštěvníky webu, pro které jsou nadpisy způsobem, jak se efektivně dostat právě k těm informacím, které potřebují, aniž by jim hlasový odečítač musel předčítat obsah celé stránky.
 • Nadpisy jsou důležité také pro „stroje“. Správná strukutra nadpisů je např. jedním z nástrojů optimalizace pro vyhledávače (tzv. SEO) a může výrazně zvýšit umístění stránky ve výsledcíh vyhledávání.


1)
Ve všech níže uvedených příkladech byla použita stránka webu Knihovny Jabok s informacemi o kontaktech https://knihovna.jabok.cz/cs/kontakt
2)
H1, H2, H3 atd. je značka používaná v html kódu pro sémantické označení „header“ neboli nadpis
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
pristupnost/manual_nadpisy.1597575094.txt.gz · Poslední úprava: 2020/08/16 12:51 autor: eva