Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:technologicky_plan

9. Technologický plán

I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí širší strategie knihovny v oblasti informačních a komunikačních technologií, změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.

Plán pomáhá stanovit posloupnost jednotlivých kroků při projektu přechodu na nový software a je také nezbytným podkladem pro kalkulaci veškerých souvisejících nákladů, přípravu žádosti o dotaci nebo jinou formu fundraisingu.

Do technologického plánu byste měli zahrnout zejména tyto oblasti:

 • výběr softwaru;
 • požadavky na hardware;
 • zajištění internetové konektivity;
 • nezbytná elektronistalace;
 • RFID brány nebo zařízení pro ochranu fondu;
 • zařízení pro samoobslužnou výpůjčku;
 • převod, testování a opravy dat;
 • nastavení bezpečnostních postupů;
 • plány pro zálohu a obnovu dat;
 • napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případně provedení nutných změn stávajících systémů a služeb;
 • postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu;
 • nastavení a testování knihovního softwaru;
 • školení zaměstnanců i uživatelů1)

Pokud jde o výběr softwaru, technologický plán by měl obsahovat:

 • požadované cíle a funkce softwaru, návaznost na další služby (z hlediska technologií), včetně jejich nastavení a zprovoznění;
 • požadované změny procesů knihovny;
 • požadavky na software, jeho typ, způsob provozu (a servis), jednotlivé moduly a doplňky;
 • požadovaný počet licencí.

V případě hardwaru by měly do plánu být začleněny požadavky na:

 • server nebo servery, routery, UPS (zdroje napájení) aj.;
 • provoz hardwaru (optimální klimatické podmínky serveru, zabezpečení místnosti proti neoprávněnému vstupu apod.);
 • pracovní stanice pro zaměstnance;
 • další vybavení (monitory, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů / čipových karet, čtecí zařízení pro RFID, tiskárny a jiná periferní zařízení).

Pokud v rámci změny knihovního softwaru pořizujete nové počítače nebo jiné hardwarové vybavení, nezapomeňte na související příslušenství (zásuvky, držáky na kabely apod) a vhodný nábytek (počítačové stoly, židle apod.). Pamatujte na podjezdnost stolů, dostatečný prostor a správné umístění nábytku tak, aby počítače mohli využívat i uživatelé s tělesným postižením.2)

Cenové aspekty technologického plánu přechodu na nový knihovní software jsou uvedeny v kapitole Rozpočet projektu.

1)
WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. Integrated library systems: planning, selecting, and implementing. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010, s. 70–71, 77–84. ISBN 978-1-59158-897-9.
2)
Informace o vhodném vybavení knihovny pro uživatele s postižením najdete v příručce Rovný přístup: Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/technologicky_plan.txt · Poslední úprava: 2019/10/06 07:43 autor: linda