Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:pozadavky_na_software

14. Požadavky na software

Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či moduly by měly vycházet z analýzy stavu a potřeb knihovny a analýzy pracovních procesů a postupů knihovny. Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a při přípravě výběrového řízení, resp. poptávkového dokumentu.

Seznam požadavků nejčastěji zahrnuje témata uvedená níže.

14.1 Obecné požadavky

Obvykle jimi jsou:

 • požadovaný typ katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog);
 • požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny);
 • požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se od typu katalogu – u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obvykle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností);
 • požadovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace;
 • požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní);
 • požadované propojení s externími softwary, službami a kooperativními projekty (s tím souvisí také požadavky na používané formáty, protokoly apod.);
 • požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.);
 • dokumentace (požadovaný typ, forma1), rozsah);
 • školení (požadavky na obsah školení, místo konání, formu, rozsah apod.);
 • záruky (včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele), požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu;
 • základní požadavky na systém: hardware a software, požadované standardy, bezpečnost, způsob ověřování identity uživatelů, administrace, zajištění převodu dat aj.

14.2 Požadavky na funkce/moduly systému

Při stanovování požadavků (zejména při jednání s dodavateli knihovních softwarů) nezapomeňte, že definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit; navíc svobodné softwary používané v ČR nejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí, resp. jednotlivé požadované funkce.

V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Z hlediska provozu knihovny může být velký rozdíl např. v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního softwaru nebo pouze z příkazové řádky na serveru (viz též kapitolu Pracovní postupy a procesy).

Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou třeba tyto funkce specifikovat podrobněji.

14.2.1 Výpůjční protokol

Mezi obvyklé požadavky patří:

 • přehled základních funkcí;
 • výpůjční pravidla;
 • evidence a vyhledávání čtenářů;
 • online registrace uživatelů;
 • kontrola duplicit čtenářů;
 • blokování čtenářského konta;
 • zprávy a upozornění;
 • půjčování a vracení;
 • prodloužení výpůjček;
 • rezervace a objednávky knihovních jednotek;
 • sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů;
 • poplatky, pokuty, odesílání upozornění;
 • způsoby plateb;
 • možnost přizpůsobení tiskových výstupů;
 • offline funkce.

14.2.2 Katalogizace

Mezi obvyklé požadavky patří:

 • přehled základních požadovaných funkcí;
 • standardy;
 • požadovaná katalogizační pole;
 • způsoby editace a tvorby záznamů;
 • nastavení šablon pro bibliografické záznamy;
 • nastavení šablon pro vlastnosti jednotek;
 • možnosti importu a exportu;
 • funkce pro stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50;
 • tisk štítků a čárových kódů;
 • hromadné editace a akce;
 • správa autoritních záznamů;
 • výměnné soubory.

14.2.3 Správa seriálů

Mezi obvyklé požadavky patří:

 • možnost generování vzorců a předpovědí pro předplatné;
 • správa předplatného;
 • příjem exemplářů, hromadný příjem;
 • vazba seriálových jednotek;
 • šablony pro příjem exemplářů;
 • reklamace nedodaných čísel.

14.2.4 Online katalog (OPAC)

Mezi obvyklé požadavky patří:

 • požadavky na rozhraní včetně responzivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami;
 • ovládání rozhraní;
 • přidaný obsah (např. obálky, obsahy či citace);
 • způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, prohlížení, fasety apod.);
 • možnosti práce s výsledky vyhledávání;
 • požadavky na funkce čtenářského konta;
 • možnosti plateb;
 • možnosti správy čtenářského konta;
 • vytváření seznamů;
 • možnost vytváření trvalých odkazů na záznamy a na výsledky vyhledávání;
 • požadavky na historii výpůjček, její uchovávání a naopak odstranění.

14.2.5 Akvizice

Mezi obvyklé požadavky patří:

 • sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů;
 • správa dodavatelů;
 • tvorba seznamů požadavků;
 • objednávky;
 • elektronické objednávky;
 • objednávky elektronických dokumentů;
 • sledování stavu požadavku;
 • reklamace;
 • možnost zobrazení stavu objednaného dokumentu v online katalogu.

14.2.6 Statistické výstupy

Mezi obvyklé požadavky patří:

 • formáty a formy výstupů;
 • tisk výstupů;
 • požadované statistické údaje;
 • možnost periodicky opakovaných výstupů;
 • zasílání výstupů e-mailem.

14.2.7 Revize fondu

Mezi obvyklé požadavky patří:

 • formy sběru dat,
 • výstupy revize.

14.2.8 Další oblasti

Může se jednat např. o:

 • meziknihovní výpůjčku;
 • rezervaci vybavení a místností.
1)
Může jít např. o technickou nebo uživatelskou dokumentaci, tištěnou nebo online podobu dokumentace apod.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/pozadavky_na_software.txt · Poslední úprava: 2019/10/06 08:00 autor: linda