Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:kontrolni_seznam_pro_testovani

Kontrolní seznam pro testování

Seznam pro testování nového softwaru je pouze orientační1). Aktuálně obsahuje přehled funkcí pro testování online katalogu, základních funkcí služebního klienta a periferních zařízení, katalogizace a správy fondu a výpůjčního protokolu.

V kontrolním seznamu jsou uvedeny pouze obecné funkce, které lze předpokládat ve většině knihovních softwarů. Zároveň se jednotlivé funkce se v různých knihovních softwarech mírně liší, proto se budou v detailech nebo dílčích oblastech lišit také požadavky na testování jednotlivých softwarů.

Při práci s kontrolním seznamem doporučujeme použít formu tabulky, která bude obsahovat jednak jednotlivé funkce, jednak informace o provedených testech, např. kdo, kdy a s jakým výsledkem danou funkci testoval (úspěch, chyba, podrobný popis problémů, poznámky apod.).2)

1. Online katalog

Uživatelské rozhraní

Otestujte:

 • rozložení stránky a grafické rozhraní;
 • menu, navigaci, odkazy;

Vyhledávání a práce s výsledky

Otestujte:

 • základní vyhledávání (různé kombinace vyhledávacích možností);
 • pokročilé vyhledávání (různé kombinace vyhledávacích možností);
 • procházení katalogu podle různých kritérií (autor, název, předmět);
 • zobrazení výsledků vyhledávání, řazení, stránkování, filtry, seskupení různých formátů nebo vydání titulu, fasety atd.);
 • detaily záznamu (údaje o titulu a jednotkách, odkazy na vyhledávání souvisejících záznamů podle autora, předmětových hesel, odkazy na podrobné informace o knihovně);
 • přidaný obsah (obálky, obsahy, citace, hodnocení atd.).

Čtenářské konto

Otestujte:

 • vzhled a chování, navigaci, jednotlivé karty/funkce, zobrazení správných informací;
 • výpůjčky (zobrazení, prodloužení);
 • historii výpůjček (vypůjčte si několik jednotek a zkontrolujte, jestli se zobrazují v historii);
 • rezervace (zadejte v online katalogu rezervaci a zobrazte si ji ve služebním klientu, upravte detaily rezervace, proveďte pozastavení a nové aktivování rezervace, vyberte způsob oznámení o rezervaci a místo pro vyzvednutí rezervace);
 • uživatelská nastavení (jednotlivé předvolby, např. vyhledávání či upozornění);
 • seznamy (vytvořte seznam, upravte ho, sdílejte, přidejte do něj položku);
 • poplatky a zpozdné3);
 • centrum zpráv pro uživatele (přidejte ve služebním klientu zprávu pro čtenáře a poté zkontrolujte, zda se správně zobrazuje ve čtenářském kontě v online katalogu; zkontrolujte také automaticky generované zprávy).

Online registrace čtenáře

Otestujte:

 • zadání údajů ve formuláři, chování formuláře při nesprávném vyplnění;
 • zobrazení údajů z online registrace v rozhraní služebního klienta.

Všechny testy online katalogu je nutné provést jako na počítači, tak na mobilním zařízení4).

2. Základní funkce služebního klienta a propojení s periferními zařízeními

Otestujte:

 • přihlášení do systému, možnost práce v požadované knihovně/pobočce (v některých softwarech je nutné otestovat registraci pracovní stanice v knihovně/pobočce);
 • připojení tiskáren;
 • tiskové výstupy a potvrzení (nastavení, tisk jednotlivých výstupů, import, export, výchozí tiskárnu pro jednotlivé typy výstupů);
 • připojení a fungování čteček čárových kódů (správné načítání kódů), čteček čipových karet, RFID čteček a dalších periferních zařízení;
 • kontrola odesílání e-mailů a oznámení.

3. Katalogizace a správa jednotek

Uživatelské rozhraní

Otestujte:

 • rozložení stránky a grafické rozhraní;
 • menu, navigaci, odkazy.

Kontrola funkcí vyhledávání v katalogu ve služebním klientu

Otestujte:

 • vyhledávání a práce s výsledky vyhledávání (viz seznam pro testování online katalogu výše);
 • nastavené preference pro vyhledávání;
 • hledání záznamu podle systémového čísla;
 • vyhledání posledního zobrazeného záznamu.

Rozhraní klienta Z39.50

Otestujte:

 • nastavení (a přizpůsobení) rozhraní, zobrazení údajů;
 • hledání v jednotlivých zdrojích;
 • přístupová oprávnění u zabezpečených zdrojů;
 • vyhledávání podle jednotlivých polí (ISBN, ISSN, autora, názvu, vydavatele, roku vydání);
 • zobrazení vyhledaných záznamů a údajů o zdroji záznamu, přesun na lokální záznam obsažený ve výsledcích;
 • přepsání lokálního záznamu;
 • import záznamu s editací a bez editace (import požadovaných polí, odebrání nežádoucích polí).

Editace záznamů ve formátu MARC

Otestujte:

 • výběr a použití šablon (pracovních listů) pro jednotlivé typy dokumentů;
 • přepínání mezi různými zobrazeními editačního formuláře (textovou editací, editací polí), kopírování údajů;
 • úpravu polí, přidání/smazání polí, podpolí, indikátorů;
 • ruční i automatickou editaci kódovaných údajů;
 • uložení záznamu a provedené změny;
 • sloučení záznamů;
 • autoritní záznamy (připojení autoritního záznamu, vytvoření/úprava autoritního záznamu);
 • zobrazení nově vytvořených autorit ve fasetách;
 • elektronické zdroje (zobrazení ve služebním klientu i v online katalogu).

Správa knihovních jednotek

Otestujte:

 • přidání signatury a jednotky, přidání jednotky do správné knihovny;
 • změnu čárového kódu, signatury;
 • editaci a uložení údajů o jednotkách;
 • vytvoření, použití, smazání, import a export šablon pro úpravu knihovních jednotek;
 • přesuny jednotek k jiné signatuře, do jiného umístění, do jiné knihovny;
 • hromadné akce s jednotkami, přidání do seznamu exemplářů;
 • smazání jednotek (jednotlivě i hromadně).

Zobrazení a úprava informací o knihovní jednotce

Otestujte:

 • aktuální stav jednotky;
 • katalogizační informace;
 • historii posledních výpůjček;
 • rezervace a přesuny (zobrazení, správa, zrušení);
 • informace o zdroji akvizice;
 • označení jednotky jako ztracené a poškozené.

Tisk štítků

Otestujte:

 • jednotlivý i hromadný tisk;
 • tisk různých druhů štítků;
 • tisk štítků pro existující i nově přidané knihovní jednotky.

Výměnné soubory

Otestujte:

 • vytvoření a zrušení výměnného souboru;
 • přidání položek do souboru;
 • přesun souboru do jiného umístění (jiné knihovny).

4. Výpůjční protokol

Uživatelské rozhraní

Otestujte:

 • rozložení stránky a grafické rozhraní;
 • menu, navigaci, odkazy.

Správa čtenářů

Otestujte:

 • vyhledání čtenáře podle různých kritérií (čárového kódu nebo čipu, dalších údajů);
 • registraci čtenáře (povinná pole, chybová hlášení, výchozí hodnoty, editaci, automatické rozpoznání nezletilých čtenářů, uložení, klonování záznamu, čtenáře v rodinných skupinách).

Půjčování a vracení

Otestujte:

 • půjčení různých typů jednotek;
 • tisk výpisu, zaslání výpisu e-mailem;
 • správnost dat vrácení podle typu čtenáře a knihovní jednotky;
 • specifická data vrácení (půjčování a vracení k přednastavenému datu, pevná data vrácení ke konci semestru apod.);
 • vracení různých typů jednotek;
 • vracení knihovních jednotek po lhůtě, poškozených jednotek apod.;
 • prezenční půjčení (případně vrácení) dokumentu;
 • správnost prodloužení knihovních jednotek podle typu čtenáře a jednotky;
 • prodloužení jednotek s uplynulou výpůjční lhůtou, prodloužení výpůjček u čtenářů s nevyřízenými dluhy a výpůjčkami po lhůtě (podle pravidel nastavených knihovnou).

Poplatky a pokuty

Otestujte:

 • automatické generování poplatků (za upomínky, ztracené a poškozené knihy atd.);
 • manuální naúčtování poplatků (za zboží apod.);
 • různé typy plateb (hotovost, prominutí, online platby, refundace aj., vždy podle možností daného softwaru);
 • zrušení poplatků;
 • zobrazení posledních plateb čtenáře;
 • tisk potvrzení ke platbám;
 • zobrazení přehledu hotovostních operací za vybrané období.

Rezervace

Otestujte:

 • zadání různých typů rezervací (na dílo, vydání, jednotku, vždy podle možností daného softwaru);
 • zobrazení seznamu rezervací/objednávek k vyzvednutí z regálu;
 • zachycení rezervace vypůjčeného dokumentu, dokumentu, který je na regále;
 • správné směrování rezervací pro přepravu do jiných knihoven/poboček;
 • zrušení rezervace, přesun rezervace na začátek fronty;
 • tisk průvodek k rezervacím a přepravám.

Samoobslužné výpůjčky

Otestujte:

 • přihlášení/aktivaci pracovní stanice pracovníky knihovny;
 • přihlášení uživatele;
 • půjčení, prodloužení, tisk výpisu, zaslání výpisu e-mailem.
1)
Seznam byl zpracován s využitím Evergreen Upgrade Testing Documents, které využívá sdružení knihoven v Georgii v USA.
3)
Počítejte s tím, že online platby na testovacím serveru nebudou fungovat.
4)
Optimální je vyzkoušet všechna rozhraní a jejich funkce v prohlížeči mobilního telefonu. Je rovněž možné přidat kontrolu v prohlížeči na tabletu.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/kontrolni_seznam_pro_testovani.txt · Poslední úprava: 2022/01/08 19:04 autor: eva