Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:zaverecna_doporuceni

28. Závěrečná doporučení

Z předchozích kapitol je zřejmé, že příprava a realizace úspěšného projektu změny knihovního softwaru jsou poměrně náročné činnosti. Doufáme, že text předložené příručky alespoň do určité míry přispěje k jejich hladšímu průběhu.

Závěrem nám dovolte v podobě deseti doporučení shrnout nejdůležitější myšlenky obsažené v příručce.

  1. Všechny činnosti, které souvisejí se změnou knihovního softwaru, by měly být motivovány zlepšením služeb pro uživatele.
  2. Období přípravy na změnu knihovního softwaru je vhodné využít nejenom k revizi knihovního fondu, ale také pracovních postupů, které se v knihovně používají.
  3. Přechod na nový knihovní software může být impulzem jak pro zapojení knihovny do kooperativních projektů, tak pro rozšíření a prohloubení spolupráce knihovny s dalšími institucemi, např. na regionální úrovni.
  4. Za účelem usnadnění procesu změny knihovního softwaru je užitečné zpracovat technologický plán přechodu, který může být součástí širší strategie knihovny v oblasti informačních a komunikačních technologií.
  5. Při sestavování rozpočtu doporučujeme využít možnost financovat část projektu prostřednictvím dotací či dárcovských programů a v souvislosti s tím správně nastavit časový harmonogram projektu.
  6. Při realizaci přechodu na nový software (pokud knihovna nepoužívá svobodný software, který by si spravovala zcela samostatně) je třeba počítat se součinností s dodavatelem softwaru/služby, mj. při převodu dat a nastavení nového softwaru.
  7. Výběr softwaru by měl probíhat systematicky – knihovna by si měla stanovit hodnoticí kritéria, na základě kterých bude jednotlivé produkty/služby porovnávat.
  8. Funkčnost nového softwaru je třeba pečlivě otestovat – za tím účelem se v praxi osvědčuje postupovat podle kontrolního seznamu.
  9. Před změnou knihovního softwaru nezapomeňte na školení pracovníků knihovny ani na informační kampaň na uživatele (ta by měla být intenzivnější bezprostředně po změně softwaru).
  10. Užitečné je průběžné sledování a vyhodnocování nových trendů v oblasti technologií i po změně knihovního softwaru. Díky tomu bude knihovna moci neustále zlepšovat služby pro své uživatele.

Příručka je koncipována jako průběžně aktualizovaný metodický dokument. Velmi proto uvítáme, pokud nám poskytnete jakoukoliv zpětnou vazbu. Všemi došlými podněty se budeme zabývat a předpokládáme, že většinu z nich (budou-li v souladu se zaměřením této online příručky) postupně zapracujeme.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/zaverecna_doporuceni.txt · Poslední úprava: 2019/09/29 18:46 autor: linda