Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:nove_technologie_a_sluzby

8. Nové technologie a služby

Změna knihovního softwaru může být příležitostí nejen pro větší změny pracovních postupů knihovny, ale také pro rozhodnutí zavést některé nové služby, zlepšit využívání nových technologií, zapojit se do nových kooperativních projektů apod. Níže uvádíme několik nápadů a možností, které mohou být pro knihovny inspirací.

8.1 RFID

Technologie RFID (radio frequency identification, identifikace na rádiové frekvenci) pracovníkům knihovny výrazně šetří čas při půjčování, vracení, správě a revizi fondu; může být rovněž využita např. jako prostředek pro zabezpečení fondu nebo autorizaci přístupů do prostor knihovny. Umožňuje také samoobslužné půjčování a vracení dokumentů s okamžitým odepsáním jednotky z čtenářského konta, vyzvednutí rezervace z rezervačního boxu bez ohledu na provozní dobu knihovny a další funkce.

Pořízení technologie RFID vyžaduje značné finanční prostředky. Může však zároveň znamenat snížení nároků na personální zdroje (a tím i snížení mzdových nákladů) nebo odlehčení pracovníků od rutinních úkonů (jako je načítání výpůjček) a tím i možnost využít ušetřené pracovní kapacity pro činnosti vyžadující odborné znalosti a dovednosti.

8.2 E-knihy

Půjčování e-knih je moderní a využívanou službou knihoven a změnu knihovního softwaru je možné spojit se zavedením výpůjček e-knih (ať jednorázově spolu se změnou knihovního softwaru nebo v následující fázi).

Na zavedení výpůjček e-knih je možné získat dotaci v programu VISK 3.

8.3 Discovery rozhraní katalogu

Pro knihovny, které mají více různých typů informačních zdrojů, může být vhodným krokem zavedení centrálního vyhledávání pomocí tzv. discovery služby. Ta umožní uživatelům vyhledávat v různých zdrojích z jednoho rozhraní.

Jako discovery rozhraní lze využít také portál Knihovny.cz

8.4 Zapojení do kooperativních projektů

Knihovna i její uživatelé mohou mít užitek ze sdílených služeb a katalogů. Může jít např. o zapojení do portálu Knihovny.cz, služby Získej nebo do dalších kooperativních projektů.


Doporučené zdroje

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/nove_technologie_a_sluzby.txt · Poslední úprava: 2019/10/06 07:41 autor: linda