Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:pozadavky_na_software

Toto je starší verze dokumentu!


10. Požadavky na způsob provozu a funkce knihovního softwaru

Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či moduly, by měly vycházet z analýzy stavu a potřeb knihovny a analýzy pracovních procesů a postupů knihovny. Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a také při přípravě výběrového řízení resp. poptávkového dokumentu.

Seznam požadavků obvykle zahrnuje následující témata:

10.1 Obecné požadavky

 • Požadovaný typ(y) katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog)
 • Požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny) apod.
 • Požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se od typu katalogu - u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obyvkle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností).
 • Požadaovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace
 • Požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní)
 • Požadované propojení s externími softwary, službami a kooperativními projekty (s tím souvisí také požadavky na používané formáty, protokoly apod.)
 • Požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.)
 • Dokumentace (požadovaný typ, forma1), rozsah)
 • Školení (požadavky na obsah školení, místo konání, formu, rozsah apod.)
 • Záruky, včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele, požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu.
 • Základní požadavky na systém: hardware a sotfware, požadované standardy, bezpečnost systému, způsob autentizace uživatelů, administrace systému, zajištění migrace dat aj.

10.2 Požadavky na funkce/moduly systému

Při definování požadavků, zejména při jednání s dodavateli knihovních softwaru nezapomeňte, že definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit, navíc svobodné softwary používané v České republice nejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí a jednotlivé požadované funkce.

V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Zhlediska provozu knihovny může být velký rozdíl například v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního sofwaru nebo pouze z příkazové řádky na serveru apod. Podobně může hrát roli způsob, jakým může býž konkrétní funkce softwaru prováděna apod. (viz též Pracovní postupy, procesy a služby knihovny).

Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou potřeba tyto funkce podrobněji specifikovat.

10.2.1 Výpůjční protokol

 • Přehled základních funkcí,
 • výpůjční pravidla,
 • evidence a vyhledávání čtenářů,
 • online registace uživatelů,
 • kontrola duplicit čtenářů,
 • blokování čtenářského konta,
 • zprávy a upozornění,
 • půjčování a vracení,
 • prodloužení výpůjček,
 • rezervace a objednávky knihovních jednotek,
 • sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů,
 • poplatky, pokuty, odesílání notifikací,
 • způsoby plateb,
 • možnost přizpůsobení tiskových výstupů,
 • offline funkce,
 • aj.

10.2.2 Katalogizace

 • Přehled základních požadovaných funkcí,
 • standardy,
 • požadovaná katalogizační pole,
 • způsoby editace a tvorby záznamů,
 • nastavení šablon pro bibliografické záznamy
 • nastavení šablony pro vlastnosti jednotek,
 • možnosti importu a exportu,
 • funkce pro stahování přes Z39.50,
 • tisk štítků a čárových kódů
 • hromadné editace a akce,
 • správa autorit,
 • výměnné soubory
 • aj.

10.2.3 Správa seriálů

 • Možnost generování vzorců a předpovědí pro předplatné,
 • správa předplatného,
 • příjem exemplářů, hromadný příjem,
 • vazba seriálových jednotek,
 • šablony pro příjem exemplářů,
 • reklamace nedodaných čísel
 • aj.

10.2.4 Opac

 • Požadavky na rozhraní včetně responsivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami,
 • ovládání rozhraní,
 • přidaný obsah (obálky, obsahy, citace …),
 • způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, procházení, fasety apod.),
 • možnosti práce s výsledky,
 • požadavky na funkce čtenářského konta,
 • možnosti plateb
 • možnosti správy čtenářského konta.
 • vytváření seznamů
 • možnosti vytváření URL odkazů na záznamy, výsledky vyhledávání apod.
 • Požadavky na historii výpůjček, jejího uchovávání, odstranění apod.

10.2.5 Akvizice:

 • Sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů,
 • správa dodavatelů,
 • tvorba seznamů požadavků,
 • objednávky,
 • elektronické objednávky,
 • objednávky elektronických dokumentů,
 • sledování stavu požadavku,
 • reklamace,
 • možnost zobrazení stavu objednaného dokumentu v OPACu,
 • aj.

10.2.6 Statistické výstupy:

 • Formáty a formy výstupů,
 • tisk výstupů,
 • požadované statistické údaje,
 • možnost periodicky opakovaných výstupů,
 • e-mailové zasílání výstupů,
 • aj.

10.2.7 Revize fondu

 • Formy sběru dat,
 • výstupy revize,
 • aj

10.2.8 Další oblasti:

 • Meziknihovní výpůjčka
 • Rezervace vybavení a místností
1)
např. technická nebo uživatelská dokumentaci, tištěná dokumentace nebo online
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/pozadavky_na_software.1567841597.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/07 09:33 autor: eva