Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:moznosti_financovani

Toto je starší verze dokumentu!


15. Dotační programy

Přechod na nový knihovní software lze financovat z více zdrojů. Kromě rozpočtu zřizovatele nebo sponzorských darů či dárcovských programů jsou to dotační programy. Využít lze zejména dotační programy VISK. V některých případech (např. na nejrůznější inovativní řešení) je možné využít také další typy dotačních programů (dotační programy EU aj.).

15.1 Dotační program VISK 3

Změnu knihovního softwaru nebo pořízení softwaru v knihovně, která dosud není automatizována, je možné financovat z dotací v programu VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven, jehož cílem je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT). V programech VISK je mimo jiné kladen důraz na inovativní řešení, na řešení přispívající ke spolupráci knihoven a řešení podporující rovný přístup znevýhodněných uživatelů ke službám knihoven.

Z dotace je možné hradit pořízení hardwaru a softwaru, převod dat, programátorskou podporu pro zapojení knihoven nebo knihovních softwarů do kooperativních projektů apod.

Dotaci naopak nelze použít na provozní náklady nebo na nákup nábytku či materiálu (a to včetně RFID štítků).

15.2 Další dotační programy VISK

Projekty související s problematikou automatizace a knihovních softwarů je možné financovat i z dalších programů (resp. přesněji podprogramů) VISK. Jde zejména o program VISK 9II, který podporuje spolupráci při tvorbě národních autorit a jejich implementaci do knihovních katalogů.

15.3 TechSoup

TechSoup je dárcovský program Microsoftu, který je určen pro neziskové organizace. V rámci něj mohou tyto organizace pořídit běžný software (případně hardware) za zlomek běžné ceny. V programu jsou k dispozici nejen produkty Microsoftu, ale také dalších partnerů programu. Je možné pořídit operační systém, kancelářské balíky či další typy softwarů. U hardwaru pak jde o switche, počítače a další zařízení.

Knihovny mohou program TechSoup využít pro pořízení softwaru na počítače pro uživatele (nelze jej použít na počítače pro personál).

Informace o programu TechSoup na portále Informace pro knihovny

Aby knihovna mohla dárcovský program TechSoup využívat, musí se nejdříve do programu zaregistrovat. Je nutné počítat s tím, že nějakou dobu trvá, než se vyřídí všechny nutné administrativní úkony spojené s registrací. Nejdříve se knihovna musí zaregistrovat na stránkách TechSoup. Poté je vyzvána k předložení několika dokumentů, zejména osvědčení o zápisu do evidence veřejných knihoven, zakládací listiny/statutu knihovny, knihovního řádu, jmenování statutárního zástupce aj. Po prozkoumání, zda jsou splněna kritéria pro využívání programu, je uživatelský účet aktivován a knihovna může vybírat produkty. K získání některých softwarů je navíc nutná registrace u dodavatele daného softwaru (např. pro stažení operačního systému Microsoft Windows). Proto je nutné v této oblasti spolupracovat s IT pracovníkem knihovny.

15.4 Microsoft Select

Microsoft Select umožňuje knihovnám na základě dohody mezi Ministerstvem kultury a Microsoftem nákup softwaru za zvýhodněné akademické ceny v rámci multilicenčního programu Select Plus. Podrobnosti o programu najdete na portále Informace pro knihovny.

Nákup softwaru v programech TechSoup a/nebo Microsoft Select Plus jsou podmínkou pro získání dotace v rámci dotačního programu VISK 3.


Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/moznosti_financovani.1568961581.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/20 08:39 autor: eva