Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:carove_kody

Toto je starší verze dokumentu!


Čárové kódy

1. Systém čárových kódů knihoven v ČR

Systém spravuje Národní technická knihovna. Informace o systému a žádost o přidělení předčíslí čárového kódu najdete na jejím webu: http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about.

V knihovnách se používají kódy dvou typů:

 • EAN 13;
 • Code39.

1.1 Použití kódů typu EAN 13

Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:

20XXXXXYYYYYC (celkem 13 čísel):

 • 20 je předčíslí pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi)
 • XXXXX označuje čísla přiděleného předčíslí, o které knihovna žádá v Národní technické knihovně (viz výše)
 • YYYYY označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami)
 • C označuje kontrolní znak čárového kódu

Příklad kódu typu EAN 13: Exemplář s číslem „1“ v knihovně, které bylo přiděleno předčíslí 45768, na obr. 1.


Obr. 1: Kód EAN 13 (zdroj: archiv autorek)

Obr. 1: Kód EAN 13 (zdroj: archiv autorek)

Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem „3“ na konci, kód ale bude interpretován jako „2045768 00001“1)

POZOR: délka přiděleného předčíslí a také délka přírůstkového čísla, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů. V případě, že jde o větší knihovnu, je předčíslí kratší a a počet znaků pro přírůstková čísla je delší.

1.2 Použití kódů typu Code39

Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:

XXXXXYYYYY (celkem 10 čísel pro kód bez kontrolního znaku)2)

 • XXXXX označuje čísla přiděleného předčíšlí, o který knihovna žádá v Národní technické knihovně (viz výše)
 • YYYYY označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami)

Příklad kódu typu Code39:

Exemplář s číslem „1“ v knihovně, které byl přiděleno předčíslí 45768, na obr. 2.

Obr. 2: Code39 (zdroj: archiv autorek)

Obr. 2: Code39 (zdroj: archiv autorek)

2. Generování (tisk) čárových kódů

2.1 Předtištěné čárové kódy

Čárové kódy pro konkrétní knihovnu je obvykle možné pořídit předtištěné od dodavatelů nebo provozovatelů knihovních softwarů nebo od dalších firem. Pro tisk je potřeba mít přidělené předčíslí knihovny a také zadat požadovaný počet a rozsah kódů.

Je také možné generovat a tisknout v čárové kódy přímo v knihovně, buď s využitím fontů pro čárové kódy softwaru pro vytváření čárových kódů. Výhodou těchto řešení je možnost použití běžných tiskáren a štítků. Existuje velké množství komerčních softwarů a aplikací pro generování kódů, lze využít také otevřené softwary:

 • Software gLabels je software pro operační systém Linux určený pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstvím funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravené šablony.
 • LaTeX3) je program určený pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Toto řešení doporučujeme spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují4).
 • Online generátor čárových kódů je vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk jednotek jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí).

2.2 Tisk čárových kódů z knihovního softwaru

Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednotlivých softwarech liší. Většinou je také potřeba speciální tiskárnu štítků, které tisknou na speciální samolepící štítky v rolích.

1)
To platí v případě, pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak.
2)
Typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakem, z praktických důvodů však doporučujeme v knihovně použít variantu bez kontrolního znaku.
3)
Vyslovuje se [latech].
4)
LaTex je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/carove_kody.1569331426.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/24 15:23 autor: linda