Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:carove_kody

Toto je starší verze dokumentu!


Čárové kódy

1. Systém čárových kódů knihoven v České republice

Informace a žádost o přidělení prefixu čárového kódu a ainformace viz: http://www.techlib.cz/cs/2920-carove-kody-pro-ceske-knihovny#tab_about

1.1 Použití kódů typu EAN 13

Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:

20XXXXXYYYYYC (celkem 13 čísel):

  • 20 je prefix pro tzv. interní použití kódu (tj. neoznačuje žádnou zemi)
  • XXXXX označuje čísla přiděleného prefixu, o který knihovna žádá v NTK (viz výše)
  • YYYYY označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami)
  • C označuje kontrolní znak čárového kódu

Příklad kódu typu EAN 13: Exemplář s číslem „1“ v knihovně, které byl přidělen prefix 45768:


{{:spok:ean13.png|
Poznámka: Na obrázku je uveden čárový kód s vytištěným kontrolním znakem „3“ na konci, kód ale bude interpretován jako „2045768 00001“ 1)

POZOR: délka přiděleného prefixu a také délka přírůstkového čísla, která je uvedena v obou příkladech (pro EAN 13 i Code39), platí pro knihovny s fondem v řádu desítek tisíc dokumentů - v případě, že jde o větší knihovnu, je prefix kratší a a počet znaků pro přírůstková čísla je delší

1.2 Použití kódů typu Code39

Pro čárové kódy typu EAN 13 se kód exempláře knihovny vytvoří podle následujícího vzoru:

XXXXXYYYYY (celkem 10 čísel pro kód bez kontrolního znaku) 2)

  • XXXXX označuje čísla přiděleného prefixu, o který knihovna žádá v NTK (viz výše)
  • YYYYY označuje přírůstková čísla (zleva dorovnaná nulami)

Příklad kódu typu Code 39: Exemplář s číslem „1“ v knihovně, které byl přidělen prefix 45768:

2. Generování (tisk) čárových kódů

2.1 Předtištěné čárové kódy

Čárové kódy pro konkrétní knihovnu je obvykle možné pořídit předtištěné od dodavatelů nebo provozovatelů knihovních sofwarů nebo od dalších firem. Pro tisk je potřeba mít přidělené předčíslí knihovny a také zadat požadovaný počet a rozsah kódů.

Je také možné generovat a tisknout v čárové kódy přímo v knihovně, buď s využitím fontů pro čárové kódy sofwaru pro vytváření čárových kódů. Výhodou těchto řešení je možnost použití běžných tiskáren a štítků. Existuje velké množství komerčních sofwarů a aplikací pro generování kódů, lze využít také otevřené softwary:

  • Software gLabels je sofware pro operační systém Linux určtěný pro tisk štítků vizitek a kódů. Nabízí jednoduché a intuitivní grafické rozhraní s velkým množstv funkcí, lze v něm nadefinovat vlastní štítky nebo využít předpřipravné šablony.
  • LaTeX 3) je program určetný pro sazbu a tisk textu, který obsahuje také makra pro tisk čárových kódů. Toto řešení doporučujeme spíše pro ty, kdo už s programem LaTeX běžně pracují 4).
  • Online generátor čárových kódů je vhodný spíše pro testovací účely nebo pro tisk jednotek jednoduchých kódů (pro standardní tisk kódů v knihovnách se příliš nehodí).

2.2 Tisk čárových kódů z knihovního sofwaru

Některé knihovní softwary umožňují tisk čárových kódů přímo při katalogizaci/zpracování knihovních jednotek. Způsob tisku štítků se v jednolivých sofwarech liší. Většinou je také potřeba speciální tiskárnu štítků, které tisknou na speciální samolepící štítky v rolích.

1)
pokud čtečka kódů není nastavena tak, aby přenášela i kontrolní znak
2)
typ Code39 umožňuje také použití kódu s kontrolním znakem, z praktických důvodů však doporučujeme v knihovně použít variantu bez kontrolního znaku
3)
vyslovuje se „latech“
4)
LaTex je mocný nástroj, ale jeho používání vyžaduje důkladnou přípravu
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/carove_kody.1567847553.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/07 11:12 autor: eva