Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:staze_praktikantu_ci_studentu

8. Stáže praktikantů či studentů

Kapitola se věnuje odborným stážím praktikantů a studentů.

Hlavní body kapitoly

  • Odborné stáže
  • Praktikanti, studenti

Klíčová slova

Stáže, praxe, studenti, praktikanti, smlouvy.


Stáže praktikantů či studentů se mohou dotknout i knihoven. Nezřídka se studenti dotazují, zda mohou v knihovně realizovat svou praxi. Často se jedná o studenty středních škol, vyšších odborných škol, ale i vysokých škol, kdy musí student splnit určitý rozsah odborné praxe jako podmínku řádného absolvování studia. Jedná se o oboustranně prospěšnou aktivitu, kdy student získá zkušenost, kterou může uplatnit při svém studiu a další kariéře. Zaměstnavatel naopak může získat budoucího kvalifikovaného zaměstnance.

Stáž se vykonává bez nároku na odměnu.

Je ovšem velmi žádoucí, aby byla se stážistou podepsána smlouva o spolupráci a odborné praxi, která bude upravovat podmínky práv a povinností zaměstnavatele a stážisty (příklad takové smlouvy je uveden v příloze 1).

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/staze_praktikantu_ci_studentu.txt · Poslední úprava: 2023/04/29 11:28 autor: linda