Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:uvod

Úvod

Dostává se vám do rukou další publikace z řady metodických materiálů, které vydává Knihovnický institut Národní knihovny České republiky s podporou Ministerstva kultury České republiky a která je určena ředitelům/vedoucím knihoven. Tentokrát jde o materiál určený pro personální práci v knihovnách. Snaží se vás přehlednou formou provést složitými principy, nástroji i metodikami, které jsou nezbytné pro činnosti spojené s personálním řízením knihovny.

V knihovnách se jen velmi zřídka setkáváme jak s personálními útvary, tak i s pozicí samostatného personalisty. To je výsadou jen větších knihoven. Souvisí to také s tím, že podstatná část knihoven nemá vlastní právní subjektivitu, ale je součástí větší organizace, ať už tím myslíme obec, muzeum, vysokou školu, kulturní centrum apod. Přesto je personální práce součástí každodenní činnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. Zaměřuje se na vše, co je spojeno s člověkem jako pracovní silou, včetně toho, co jeho práci v knihovně ovlivňuje. Personální práce je zaměřena především na lidský prvek, se kterým je třeba cíleně zacházet. Jedná se o komplexní činnost zahrnující celou řadu postupů pro práci s lidmi, např. získávání pracovníků, jejich další vzdělávání, motivaci k pracovnímu výkonu i následné hodnocení a odměňování.

Publikace Personalistika v knihovnách je určena vedoucím pracovníkům, ale může být užitečná všem pracovníkům knihoven. Rozpracovává základní témata personální práce, která jsou zahrnuta v příručce Jak řídit knihovnu (mj. téma řízení lidských zdrojů). Obsahem publikace je zejména vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků, práce z domova, kolektivní vyjednávání, odměňování za práci, ochrana osobních údajů, etický kodex a další témata.

Autor publikace, Ing. Richard Ščerba, MBA, je zkušeným personalistou, který od června 2020 do dubna 2023 působil jako ředitel Odboru personálního a mezd Národní knihovny ČR. Text příručky odborně editovala ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Ing. Daniela Divínová; elektronickou verzi připravily PhDr. Marie Šedá a PhDr. Linda Jansová, Ph.D., z Národní knihovny ČR.

Naším plánem je příručku průběžně aktualizovat a doplňovat.

Rádi uvítáme další podněty k vylepšení příručky.

Za Knihovnický institut Národní knihovny ČR

PhDr. Vít Richter

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/uvod.txt · Poslední úprava: 2023/06/09 08:54 autor: linda