Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:inzerat_na_pracovni_misto

4. Inzerát na pracovní místo

Kapitola se věnuje způsobu psaní inzerátu na pracovní místo

Hlavní body kapitoly

  • Pracovní místo
  • Inzerce
  • Formulace inzerátu

Klíčová slova

Pracovní místo, inzerce, formulace inzerátu.


Při psaní inzerátu často užíváme pojmenování pracovní pozice v mužském rodu (např. hledáme knihovníka, hledáme restaurátora, konzervátora apod.). Tento postup není diskriminační, neboť v češtině, a to včetně předpisů, které jsou součástí ústavního pořádku, je užíváno tzv. generické maskulinum, které je z hlediska biologického rodu neutrální. Jeho užitím mluvčí k biologickému rodu dotyčné osoby nezaujímá žádný postoj, ostatně gramatický rod není v češtině na biologickém rodu vždy závislý.

Samozřejmě sledujeme trend doby a doporučujeme používat jak mužského, tak ženského tvaru (např. hledáme knihovnici/knihovníka). Totéž ovšem platí i naopak, tedy že v inzerátu nepíšeme ženský rod, např. že hledáme knihovnici, účetní apod. Nebylo by to samo o sobě diskriminující, ale platí, že v případě, kdyby měl zaměstnavatel skutečně v úmyslu na danou pozici hledat pouze ženy, aniž by existoval legitimní důvod spočívající v povaze vykonávané práce, by se o přímou diskriminaci založenou na pohlaví mohlo jednat.

Obecně platí, že pokud zaměstnavatel hledá nového zaměstnance, měl by se vyvarovat diskriminačního chování, a naopak uchazeči doporučujeme nenechat se odradit tím, že inzerát je psán na jiný gramatický rod.

Je ovšem přirozené, že ne všechny pozice jsou vhodné pro obě pohlaví.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/inzerat_na_pracovni_misto.txt · Poslední úprava: 2023/06/08 13:38 autor: linda