Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:statisticka_klasifikace_cz_isco

22. Statistická klasifikace CZ-ISCO

Kapitola se zabývá národní statistickou klasifikací.

Hlavní body kapitoly

 • Klasifikace CZ-ISCO
 • Profese v knihovnách
 • Knihovníci
 • Specialisté v knihovnách
 • Řídící pracovníci knihoven, muzeí a další
 • Konzervátoři, restaurátoři, preparátoři

Klíčová slova

Zaměstnanci, klasifikace, knihovnické profese.


Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace, vypracovaná na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO). Protože se s klasifikací potkáváme v mnoha výkazech či personální práci, uvádíme zde takové profese, které se v knihovnách nejčastěji vyskytují.

4411 Knihovníci

Knihovníci vydávají a přijímají knihovnické materiály, třídí a ukládají knihy na police a poskytují uživatelům všeobecné knihovnické informace.

Příklady pracovních činností:

 1. příjem a výdej knih a jiných knihovnických materiálů;
 2. ukládání knih a jiných knihovnických materiálů na police;
 3. provádění administrativních činností, jako jsou manuální a elektronická evidence, zpracování textů, příležitostné psaní na počítači;
 4. vedení záznamů o předplatném časopisů;
 5. pomoc uživatelům knihovny v přístupu k základním knihovnickým materiálům a zajišťování meziknihovní výpůjční služby;
 6. vedení knihovnické evidence o přírůstcích, o výpůjčkách a o vrácení knih a jiných publikací.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

 • Knihovník
 • Pracovník evidence v knihovně

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie 44110 Knihovníci.

2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech shromažďují, vybírají, budují, organizují a udržují knihovnické a jiné informační sbírky, organizují a řídí jiné knihovnické služby a poskytují informace uživatelům.

Příklady pracovních činností:

 1. organizování, vytváření a údržba systematických sbírek knih, periodik a jiných tištěných, audiovizuálních a digitálních záznamových materiálů;
 2. vybírání a doporučování nákupu knih a jiných tištěných, audiovizuálních a digitálních záznamových materiálů;
 3. organizování, klasifikace a katalogizace knihovnických materiálů;
 4. správa výpůjček z knihoven, meziknihovní výpůjční služby a informačních sítí;
 5. vyhledávání materiálů a poskytování informací podnikům a jiným uživatelům přímo ze sbírek materiálů, z knihoven či systémů informačních sítí;
 6. provádění výzkumu a analyzování knihovnických a informačních služeb, provádění změn v jejich poskytování v souladu s potřebami uživatelů;
 7. navrhování a realizace plánů a koncepčních modelů pro uchovávání, organizaci, klasifikaci a vyhledávání informací;
 8. vypracovávání vědeckých pojednání a zpráv;
 9. provádění manuálního, on-line a interaktivního referenčního mediálního vyhledávání, zajišťování meziknihovních výpůjček a vykonávání jiných činností na pomoc uživatelům při přístupu k materiálům v knihovnách.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

 • Bibliograf
 • Správce katalogu
 • Knihovník

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie: 26220 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech.

13491 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech

Příklady pracovních činností:

 1. celkové řízení příslušných organizací, plánování a řízení poskytování služeb;
 2. vytváření, prosazování a monitorování postupů, politik a standardů pro zaměstnance;
 3. řízení, dozor a hodnocení pracovních činností specialistů, technických a odborných pracovníků, úředníků, pracovníků ve službách a jiných pracovníků;
 4. monitorování a hodnocení využití zdrojů vyčleněných na poskytování služeb;
 5. kontrola administrativních činností, jako je plánování rozpočtů, příprava zpráv, plánování výdajů na zásoby, zařízení a služby;
 6. koordinace spolupráce s jinými agenturami poskytujícími služby ve stejné nebo příbuzné oblasti;
 7. dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajištění účelného využívání zdrojů;
 8. dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.

Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech mají odpovědnost za plánování, řízení a koordinaci poskytování specializovaných odborných služeb. Zaměstnání v této třídě obvykle vyžadují specializovanou kvalifikaci a rozsáhlou praxi vztahující se k alespoň jednomu zaměstnání v hlavní třídě 2 Specialisté nebo v hlavní třídě 3 Techničtí a odborní pracovníci.

3433 Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách

Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách zpracovávají umělecká díla, vzorky a artefakty pro sbírky, organizují a budují galerijní sbírky a poskytují pomoc knihovníkům při organizování a obsluze operačních systémů určených pro spravování uložených materiálů a souborů.

Příklady pracovních činností:

 1. zajišťování instalace a přípravy předmětů pro výstavy;
 2. navrhování a aranžování nábytku, vitrín a prostorů pro výstavy;
 3. poskytování pomoci při instalaci osvětlení a výstavního zařízení;
 4. přijímání zásilek a rozbalování exponátů;
 5. objednávání nových knihovnických materiálů a vedení knihovnických záznamů a výpůjčních systémů;
 6. vedení katalogů tištěných, zvukových a obrazových materiálů;
 7. ukládání údajů do databází a redakce počítačových záznamů;
 8. obsluha audiovizuálních a reprografických zařízení;
 9. vyhledávání a ověřování bibliografických údajů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

 • Technik v galerii
 • Technik v knihovně
 • Technik v muzeu
 • Preparátor

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

 • 34331 Konzervátoři (kromě uměleckých)
 • 34332 Restaurátoři (kromě uměleckých)
 • 34333 Preparátoři (kromě uměleckých)
 • 34334 Odborní správci výstav a depozitářů
 • 34339 Ostatní odborní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/statisticka_klasifikace_cz_isco.txt · Poslední úprava: 2023/06/08 21:13 autor: linda