Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky

Osoby se sluchovým postižením

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:sluch:personal

[Nyní se nacházíte metodické části Osoby se sluchovým postižením]

 

2. Personál

2.1 Znalosti a kompetence personálu

2.1 Všichni pracovníci ve službách uživatelům mají základní znalosti a dovednosti nezbytné pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami. Kvalifikace pracovníků v této oblasti je průběžně zvyšována.

 
  • Pracovníci ve službách musí znát rozdíl mezi prelingválně neslyšícími a lidmi, kteří přišli o sluch v pozdějším věku. Tito pracovníci mají osvojena pravidla („desatera“) komunikace s osobami se sluchovým postižením a pravidla komunikace s osobami doprovázenými tlumočníkem nebo asistentem. Znají alespoň několik nejpotřebnějších základních obratů či frází českého znakového jazyka. Umí využívat službu online tlumočení.
  • Všichni pracovníci služeb umí ovládat zařízení pro zesílení zvuku v prostorách pro uživatele (mikrofon, indukční smyčka) a pro eventuální světelnou signalizaci, pokud ji knihovna používá.

2.2 Pověřený pracovník

(2.2) V závislosti na velikosti populace a potenciálním počtu klientů je v provozní době zajištěna přítomnost pracovníka kvalifikovaného pro práci a komunikaci s klienty se specifickými potřebami jak na obecné úrovni, tak speciálně v oblasti týkající se konkrétní cílové skupiny

 
  • Knihovník-asistent pro osoby se sluchovým postižením ovládá základy znakového jazyka na komunikační úrovni.

Jak na to:

Vhodné je sledovat nabídku na webových stránkách centrálních i regionálních organizací, které osoby se sluchovým postižením sdružují nebo se zabývajících službami osobám sluchově znevýhodněným: České centrum znakového jazyka – Pevnost, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), Česká unie neslyšících, portály http://ruce.cz/, http://www.neslysici.cz/. Více na http://www.pevnost.com/odkazy.html, www.helpnet.cz.

  • Nemá-li knihovna ve svých řadách pracovníka ovládajícího znakový jazyk, může využívat služeb tlumočníka1), případně centrálního online tlumočení.

Při plánování opatření týkajících se personálu nezapomeňte také na požadavky Univerzální metodiky.

1)
Tlumočnické služby zprostředkovává např. Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící http://www.cztn.cz/.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/sluch/personal.txt · Poslední úprava: 2020/10/02 00:29 autor: eva