Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky

Osoby se sluchovým postižením

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:sluch:doporucene_zdroje

[Nyní se nacházíte metodické části Osoby se sluchovým postižením]

 

Doporučené zdroje

Informace je možné získat také z všeobecně zaměřených zdrojů.

 

Knihy, časopisy, články, DVD

FALTÍNOVÁ, Radka. Vlastní jména osobní v českém znakovém jazyce. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-17-8.

FENCLOVÁ, Jana, FENCL, Jan, RUBEŠ, Jiří. Zdravotnictví bez bariér; Ve světě sluchového postižení [videozáznam]. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007. 2 videodisky (DVD).

Gong: časopis pro občany s vadami sluchu. Praha: Sdružení MAC, 1972–. ISSN 0323-0732. Dostupné také z: http://www.gong.cz/.

HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999–. 2 sv. ISBN 80-7216-096-6.

HUDÁKOVÁ, Andrea. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005. ISBN 80-86792-27-7.

Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, [1993]–.

JURKOVIČOVÁ, Petra et al. Komunikace a lidé se smyslovým postižením: metodický materiál. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 54–90. Dostupné z: http://posit.upol.cz/materials/komunikace-2.pdf.

KOMORNÁ, Marie. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-44-4.

KOMORNÁ, Marie. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-60-4. 

KOTVOVÁ, Miroslava, KOMORNÁ, Marie. Praktický kurz znakované češtiny. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-30-7.

KRONUSOVÁ, Martina. Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-15-4.

KRONUSOVÁ, Martina. Organizace tlumočníků v ČR a v zahraničí. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-28-4.

KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, © 2008. 61 s. ISBN 978-80-87153-94-9.

NOVÁKOVÁ, Radka, PETŘÍČKOVÁ, Jana, VYSUČEK, Petr. Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-67-3.

OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-11-6.

PŮLPÁNOVÁ, Lucie, ed. Dívej se, povídám –: texty od neslyšících, pro neslyšící, o neslyšících. Vyd. 1. Praha: Česká unie neslyšících, 2006. SERVUSOVÁ, JANA. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra, OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-47-5.

SOURALOVÁ, Eva, HORÁKOVÁ, Radka. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-34-5.

SOURALOVÁ, Eva. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 36 s. ISBN 978-80-244-1630-4. Dostupné také z www: http://is.muni.cz/th/29868/pedf_d/Dolezalova_manual_final.pdf.

STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění. 2., dopl. vyd. Praha:

ASNEP, 2001. Helix. ISBN 80-903035-0-1.

STRNADOVÁ, Věra. Jaké je to neslyšet. 1. vyd. [S.l.]: Česká unie neslyšících, 1995.

STRNADOVÁ, Věra. Odezírání jako schopnost. 1. vyd., Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-27-7.

STRNADOVÁ, Věra. Specifické neverbální projevy neslyšících lidí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, © 2008. ISBN 978-808-7218-280.

TRABAND. Neslýchané! [zvukový záznam]. Dolní Loučky: Indies Scope, 2011. 1 zvuková deska + DVD.

Webové stránky a portály

Tichý svět: Nasloucháme neslyšícím [online]. Praha: Tichý svět, [cit. 2019-05-19]. Dostupné z:https://www.tichysvet.cz/

ASNEP – Asociace organizací nedoslýchavých neslyšících a jejich přátel [online]. Praha: ASNEP © 2004–2014, [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://www.asnep.cz/.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka [online]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, © 2010–2014 [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://www.cktzj.com/.

Česká unie neslyšících [online]. Praha: Česká unie neslyšících, © 2009 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: http://www.cun.cz/.

Pevnost – České centrum znakového jazyka [online]. Pevnost – České centrum znakového jazyk, © 2010 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: http://www.pevnost.com.

Ruce.cz [online]. Praha: Kulturní centrum RUCE, © 2004 – 2014 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: http://ruce.cz/.

Ticho.cz [online]. © 2001–2006 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z http://ticho.cz/.

Spreadthesing [online]. Örebro: European Sign Language Center [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: https://www.spreadthesign.com/cs.cz

Znakovárna: Komunitní centrum [online]. Znakovárna © 2005-2019 [2019-05-19]. Dostupné z: http://znakovarna.cz

Deaf Travel [online]. Praha: Deaf Travel [2019-05-19]. Dostupné z:http://www.deaftravel.cz

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených [online]. Praha: Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených © 2014 [2019-05-19]. Dostupné z: http://www.infocentrum-sluch.cz

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/sluch/doporucene_zdroje.txt · Poslední úprava: 2020/09/27 17:35 autor: eva