Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky ke standardu

Univerzální metodika

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:univerzalni:doporucene_zdroje

[Nyní se nacházíte v metodické části Univerzální metodika pro Standard Handicap Friendly]

 

Doporučené zdroje

V této části najdete přehledové publikace a zdroje zaměřené na více skupin osob se specifickými potřebami. Zdroje týkající se konkrétních skupin jsou uvedeny v dalších částech metodiky.

Česká republika. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In: Sbírka zákonů ČR. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2009, roč. 2009, 129, s. 6621–6647. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: www.mvcr.cz/soubor/sb129-09-pdf.aspx.

DEINES-JONES, Courtney, RIKOWSKI, Ruth (eds.). Improving library services to people with disabilities. Oxford: Chandos, 2007. Chandos information professional series. ISBN 978-1-84334-286-1. Helpnet.cz: informační portál pro osoby se specifickými potřebami [online]. Sdružení BMI, © 2014, 28. 9. 2014 [cit. 2014-09-29]. ISSN 1802-5145. Dostupné z: http://www.helpnet.cz.

HUNTINGTON, Barbara, SWANSON, Coral. Adults with Special Needs: a Resource and Planning Guide for Wisconsin‘s Public Libraries [online]. Madison: WI Department of Public Instruction, Division for Libraries, Technology, and Community Learning-Public Library Development, 2002 [cit. 2014-09-27]. Dostupné z: http://pld.dpi.wi.gov/pld_specialasn.

IRVALL, Birgitta, NIELSEN, Gyda Skat. Access to libraries for persons with disabilities – Checklist. Hague: IFLA Headquarters, 2005. IFLA Professional Reports, ISSN 0168-1931; No. 89. ISBN 90-77897-04-6. Dostupné také z: http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf.

Můžeš: časopis pro ty, kteří se nevzdávají. Praha: Sdružení přátel Konta Bariéry, 1993– . ISSN 1213-8908. Části dostupné také z www: http://muzes.cz.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. Pedagogika [Grada]. ISBN 978-802-4717-333.

SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.

STREIT, Vincenc, RESSLER, Miroslav, HOUŠKOVÁ, Zlata (eds.). Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2004. ISBN 80-7050-455-2.

ŠESTÁKOVÁ, Irena, LUPAČ, Pavel. Budovy bez bariér: návrhy a realizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1.

ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-17-6.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/univerzalni/doporucene_zdroje.txt · Poslední úprava: 2020/09/27 20:37 autor: eva