Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky ke standardu

Univerzální metodika

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:univerzalni:spoluprace

[Nyní se nacházíte v metodické části Univerzální metodika pro Standard Handicap Friendly]

 

6. Spolupráce a propagace

6.1 Spolupráce s dalšími subjekty

(6.1) Knihovna spolupracuje s organizacemi zastřešujícími a sdružujícími osoby se specifickými potřebami, především v dané lokalitě.

Knihovna musí spolupracovat s organizacemi v regionu (může se jednat např. o spolky, sdružení, specializovaná zařízení, školy, zaměstnavatele osob se specifickými potřebami, různé pomáhající organizace nebo složky veřejné správy).

Jak na to:

Ve spolupráci s těmito organizacemi knihovna lépe pozná skutečné potřeby uživatelů a může jim přizpůsobit své služby a opatření. Vhodné je využít služeb těchto organizací při školení personálu, plánování a kontrole speciálních opatření, přípravě a plánování služeb a akcí

6.2 Propagace služeb pro cílovou skupinu

(6.2) Ve spolupráci s těmito organizacemi zajišťuje knihovna vhodnou formou propagaci svých služeb uživatelům se specifickými potřebami.

 • Knihovna musí ve spolupráci s regionálními organizacemi (viz výše) spolupracovat na propagaci a zpřístupnění svých služeb, akcí, fondů a dalších aktivit.
 • Uživatelé musí být vždy informováni o jakýchkoliv změnách týkajících se služeb a jejich využívání.

Jak na to:

Knihovny mohou využívat spolupracující organizace v případě potřeby speciálních služeb a pomůcek (např. tisk materiálů na braillské tiskárně, tiskárně pro zhotovení hmatové grafiky, služby tlumočníka, další speciální pomůcky).

Vhodné formy propagace, spolupráce a komunikace

 • Všechny dokumenty a propagační materiály knihovny musí být k dispozici v přístupném elektronickém formátu.
 • Všechny tištěné informace a propagační materiály musí být k dispozici (také) ve formě vhodné pro osoby se specifickými potřebami.
 • Knihovny mohou spolupracovat se střediskem Teirésias při Masarykově univerzitě v Brně, které se věnuje podpoře studentů se specifickými potřebami, nebo s katedrami speciální pedagogiky při pedagogických fakultách univerzit.

Vhodná místa pro propagaci, informační a komunikační kanály

 • Propagace musí být cílena na organizace a instituce, ve kterých se osoby se specifickými potřebami vyskytují nebo které s těmito osobami spolupracují. Knihovna by měla využít možnost inzerovat své aktivity jak v tištěných časopisech daných organizací, tak v jejich elektronické podobě a na internetových stránkách věnujících se problematice daného typu postižení nebo znevýhodnění. Je možné také využít televizní pořady zaměřené na cílovou skupinu (Handicamping, Televizní klub neslyšících), portál Helpnet apod.

  Jak na to:

  Oslovit cílovou skupinu je možné prostřednictvím aktualizace webových stránek, zasíláním pravidelného newsletteru. Je možné oslovit školy a konkrétní učitele s nabídkou, využít možnosti informovat cílovou skupinu přes sociální sítě a získat „prostředníka“ zastupujícího cílovou skupinu (nejlépe externího, ev. interního spolupracovníka).

 • Výhodou je, pokud knihovna pravidelně vydává informační „bulletin“ pro uživatele se specifickými potřebami.
 • Knihovna by měla spolupracovat s následujícími organizacemi:
 • Knihovna by měla navázat spolupráci také s vysokými školami, na kterých jsou obory zaměřené na tuto problematiku.

Spolupráce s dalšími knihovnami

Knihovna musí spolupracovat také s dalšími knihovnami (včetně specializovaných knihoven, např. Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana atd.), které již poskytují služby uživatelům se specifickými potřebami. Spolupráce může být jak inspirací, tak i významným způsobem, jak ušetřit finance a získat další lidské zdroje.1) K získání informací o takových knihovnách lze využívat např. výstupy z odborných akcí a seminářů, odborný tisk, metodické materiály apod.

Jak na to:

Knihovny mohou vytvořit síť spřátelených knihoven cílících na uživatele s konkrétním typem postižení, např. vzhledem k výskytu neslyšících v Praze, Brně a Ostravě mohou vzniknout společné „tiché knihovny“ za účelem oslovení neslyšících čtenářů a společné podpory při organizovaní akcí, sdílení speciálního fondu a spolupráce při překonávání překážek s cílem zlepšit přístupnost daných knihoven pro cílovou skupinu. Mohou vydávat také společný bulletin.

1)
Příklad: Pokud již některá knihovna připraví smlouvu upravující podmínky půjčování mp3 přehrávačů uživatelům s postižením a je ochotná vzor smlouvy poskytnout i dalším knihovnám, mohou tyto knihovny ušetřit čas, náklady spojené s právní konzultací apod.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/univerzalni/spoluprace.txt · Poslední úprava: 2020/09/27 22:19 autor: eva