Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky ke standardu

Příklady dobré praxe

hf:standard_handicap_friendly

Standard Handicap Friendly

Rovný přístup k informacím

Posláním knihoven jako důležitého článku demokratické společnosti je zajištění rovného přístupu k informacím pro všechny bez rozdílu. Tento požadavek je zakotven také v § 2a Knihovního zákona (zákon 257/2001 Sb.). Protože nedílnou součástí naší společnosti jsou lidé, kteří jsou různým způsobem znevýhodnění, vyžaduje zajištění rovného přístupu pro uživatele knihoven se specifickými potřebami aktivní vytváření speciálních podmínek.

Cíle standardu

Cílem standardu Handicap Friendly je postihnout specifika práce s uživateli knihoven se specifickými potřebami, navrhnout vhodná opatření a stanovit kritéria, která by měla knihovna splňovat, aby byla k osobám se specifickými potřebami uživatelsky vstřícná a zajistila jim rovné podmínky. Pro naplnění standardu je nezbytné přihlédnout k místním podmínkám a potřebám a poskytnout služby, které jsou pro komunitu vhodné a účelné. Splnění požadavků standardu přináší užitek nejen znevýhodněným uživatelům, nýbrž je zároveň přínosem pro běžnou populaci a uživatele knihoven.

Požadavky standardu

Knihovna přátelská k uživatelům se specifickými potřebami splňuje následující kritéria:

I. Obecné požadavky

 1. Knihovna vytváří podmínky pro rovný přístup ke službám a informacím.
 2. Registrace do knihovny je poskytována uživatelům s průkazem ZTP a ZTP-P za zvýhodněnou cenu, případně zdarma.

II. Personál

 1. Všichni pracovníci ve službách uživatelům mají základní znalosti a dovednosti nezbytné pro poskytování služeb uživatelům se specifickými potřebami. Kvalifikace pracovníků v této oblasti je průběžně zvyšována.
 2. V závislosti na velikosti populace a potenciálním počtu klientů je v provozní době zajištěna přítomnost pracovníka kvalifikovaného pro práci a komunikaci s klienty se specifickými potřebami jak na obecné úrovni, tak speciálně v oblasti týkající se konkrétní cílové skupiny

III. Fond a služby

Knihovna

 1. Vytváří speciální fond pro osoby se specifickými potřebami.
 2. Nabízí literaturu věnovanou problematice různých postižení a znevýhodnění pro rodiče, osoby pečující a většinovou populaci.
 3. Využívá všech prostředků vzdálené komunikace, nabízí dálkové služby a ve svých prostorách umožňuje Wi-Fi připojení.
 4. Poskytuje službu doručování výpůjček do domu.

IV. Technické a materiální podmínky

 1. Knihovna vytváří vhodné fyzické a technické podmínky a opatření umožňující samostatný pobyt a pohyb osob se specifickými potřebami. Zajišťuje pravidelné kontroly funkčnosti speciálních opatření a vybavení.
 2. V prostorách knihovny je názorný a srozumitelný orientační systém ve formě vhodné pro osoby se specifickými potřebami.
 3. V prostorách knihovny je dobře dostupné klidné místo pro osoby se specifickými potřebami, které je vybavené tak, aby si zde mohly odpočinout.
 4. V prostorách knihovny je informační bod pro osoby se specifickými potřebami, vybavený místy k sezení a speciální technikou; případně je zde k dispozici asistenční služba.

V. Webové stránky knihovny

 1. Webové stránky splňují pravidla přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami.
 2. Na webových stránkách je:
  1. podrobný popis konkrétních opatření umožňujících samostatnost a samostatný pohyb uživatelů se specifickými potřebami a popis okolí knihovny,
  2. informace o službách knihovny a konkrétně o (speciálních) službách pro uživatele se specifickými potřebami,
  3. odkazy na důležité webové

týkající se osob se specifickými potřebami.

VI. Spolupráce a propagace

 1. Knihovna spolupracuje s organizacemi zastřešujícími a sdružujícími osoby se specifickými potřebami, především v dané lokalitě.
 2. Ve spolupráci s těmito organizacemi zajišťuje knihovna vhodnou formou propagaci svých služeb uživatelům se specifickými potřebami.

VII. Akce

 1. Knihovna umožňuje plnohodnotnou účast na svých vzdělávacích, kulturních a dalších aktivitách návštěvníkům se specifickými potřebami buď odstraněním anebo kompenzaci bariér.
 2. Tam, kde je to účelné, pořádá knihovna speciální aktivity zaměřené na konkrétní skupiny uživatelů se specifickými potřebami.

VIII. Integrační aktivity

Knihovna přátelská k uživatelům svými aktivitami podporuje integraci osob se specifickými potřebami do majoritní společnosti a zlepšování jejich vzájemné komunikace a soužití.


Revidované znění Standardu Handicap Friendly ke dni 27.5.2019

Garant Standardu a metodik Handicap Friendly:
Helena Hubatková Selucká, předsedkyně sekce Bezbariérové knihovny SKIP ČR, hselucki@gmail.com

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/standard_handicap_friendly.txt · Poslední úprava: 2019/11/03 15:54 autor: eva