Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky ke standardu

Univerzální metodika

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:univerzalni:integrace

[Nyní se nacházíte v metodické části Univerzální metodika pro Standard Handicap Friendly]

 

8. Integrace

(8) Knihovna přátelská k uživatelům svými aktivitami podporuje integraci osob se specifickými potřebami do majoritní společnosti a zlepšování jejich vzájemné komunikace a soužití.

 • Knihovna by měla v maximální míře využívat osoby s konkrétním typem postižení či znevýhodnění na pozicích expertů, lektorů, přednášejících, zaměstnanců (jsou nositeli jedinečné životní zkušenosti a vhodným identifikačním vzorem především pro děti se specifickými potřebami).
 • Knihovna by se měla podílet na životě a aktivitách organizací pro osoby se specifickými potřebami v regionu svou přímou účastí (dny otevřených dveří, jarmarky, vánoční vystoupení apod.).
 • Knihovna musí znát a zprostředkovat informace o pravidlech komunikace s osobami se specifickými potřebami (např. formou letáků, her, komiksu apod.).

Lze se zaměřit na následující typy aktivit:

 • seznámení s uměleckými projevy (kulturou) osob s daným typem postižení (divadelní představení, koncerty, výstavy, autorská tvorba),
 • promítání filmů s danou problematikou (vytvořených danou skupinou i o dané skupině),
 • besedy na aktuální témata (historie dané minority, aktuální legislativa, práva osob se specifickými potřebami, nové trendy v péči a komunikaci s osobami se specifickými potřebami, zajímavé knižní tituly),
 • setkávání lidí se specifickými potřebami s většinovou populací při společných programech v knihovnách (a to jak v rámci škol, tak akcí pro veřejnost),
 • prezentace činnosti škol a jiných subjektů zaštiťujících lidi se specifickými potřebami,
 • programy pro osoby pečující (paralelní besedy pro osoby s postižením a osoby pečující),
 • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (čtení atd.), spolupráci se školami,
 • podporu pracovního uplatnění osob se specifickými potřebami zahrnující vyhledávání pracovních míst – např. formou dobrovolnické výpomoci v knihovně,
 • koordinaci a zajišťování průvodcovské a předčitatelské služby (tam, kde jsou k tomu podmínky),
 • seznámení s kulturou lidí se specifickými potřebami (literatura, hudba, výtvarná tvorba, divadlo aj.),
 • možnost setkávání osob pečujících nebo zabývajících se touto problematikou.

Jak na to:

Knihovna se může zapojit do procesu integrace přímo tím, že zorganizuje nějakou aktivitu nebo poskytne k takové aktivitě místo.

Může také spolupracovat s dalšími subjekty. Nappříklad ve spolupráci s místním klubem, galerií nebo městským úřadem realizuje akci, festival, koncert apod. pro osoby se specifickými potřebami.

Může se také zapojit do již tradiční akce jakou je např. festivalu Mezi ploty. Tím naplní cíl integrace.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/univerzalni/integrace.txt · Poslední úprava: 2020/09/27 22:27 autor: eva