Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky ke standardu

Univerzální metodika

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:univerzalni:akce

[Nyní se nacházíte v metodické části Univerzální metodika pro Standard Handicap Friendly]

 

7. Akce

7.1 Zajištění bezbariérovosti akcí

(7.1) Knihovna umožňuje plnohodnotnou účast na svých vzdělávacích, kulturních a dalších aktivitách návštěvníkům se specifickými potřebami buď odstraněním anebo kompenzaci bariér.

Typy bariér při akcích a nutná opatření

 • Při organizaci akcí je nutné zajistit vhodnou a dostatečnou formu na místě konání akce a přístupnost akce (např. odstraněním prostorových bariér, úpravou světelných a akustických podmínek apod.).
 • Uživatelé se specifickými potřebami mají mít možnost přihlásit se na akci předem a v tom případě jim knihovna musí zajistit adekvátní kompenzační pomůcky potřebné pro zpřístupnění akce a doprovodných materiálů (vzhledem k platné legislativě) a zároveň komunikaci ve vybraném komunikačním systému příchozího… Pokud se na akci přihlásí lidé se specifickými potřebami, musí být přítomna i osoba vyčleněná jako knihovník-asistent. Pokud knihovna takovou osobu nemá vyčleněnou, musí zajistit jiného proškoleného knihovníka.
 • Je nutné pamatovat také na to, že lidé se specifickými potřebami mohou přijít s vodícím nebo asistenčním psem, tj. předvídat potenciální problémy, vytvořit prostor pro psa aj.
 • Pokud se na akci přihlásí osoba, která ji chce navštívit v doprovodu tlumočníka nebo asistenta, knihovna jim zajistí adekvátní pracovní podmínky (např. vhodné osvětlení, materiály k akci s předstihem apod.).

Jak na to:

Při přípravě akcí se můžete inspirovat v Databance vzdělávacích programů: http://knihovnici.kjm.cz/.

7.2 Akce zaměřené na osoby se specifickými potřebami

(7.2) Tam, kde je to účelné, pořádá knihovna speciální aktivity zaměřené na konkrétní skupiny uživatelů se specifickými potřebami.

Vhodné aktivity

 • Knihovna může (kromě svých tradičních akcí, které je povinna zpřístupnit i osobám se specifickými potřebami) doplnit programovou nabídku o speciální kurzy pro uživatele se specifickými potřebami, které informují o aktivitách a službách knihovny. Lze je připravit např. formou zážitkových seminářů (např. „vyzkoušet si“ knihovnu).
 • Knihovna by při realizaci akcí pro osoby se specifickými potřebami měla nahrazovat chybějící podněty určitého typu jinými smyslovými podněty (zvuk, chuť, hmat, zrak, čich), aby jim zajistila adekvátní prožitek reality.

  Jak na to:

  Mimo technologií je dobré při přípravě a realizaci programů zapojit všechny smysly s možným využitím dramatické výchovy a principů zážitkové pedagogiky:

  • Hmatové poznávání a pohybové aktivity (hmatové výstavy, zapojení hmatu do různých aktivit v knihovně, pohybové aktivity vhodné pro nevidomé apod.).
  • Sluchové poznávání (koncerty, veřejná čtení, využití sluchu při netradičních formách orientace, muzikoterapie apod.).
  • Čichové poznávání, chuťové poznávání (např. cestopisné přednášky nebo vzdělávací akce spojené s ochutnávkou nebo poznáváním vůní, využití aromaterapie, „označení“ prostoru prostřednictvím vůní apod.).
 • Speciální pozornost by měla knihovna věnovat dětským čtenářům se specifickými potřebami.
 • Knihovna v rámci dlouhodobé strategie zpřístupňování svých služeb osobám se specifickými potřebami pracuje na osvětě a prezentaci problematiky běžnému čtenáři a naplňuje principy inkluzivní společnosti tak, že se stává místem vítajícím každého čtenáře s jeho specifiky. To v důsledku vede k opravdu rovnému přístupu.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/univerzalni/akce.txt · Poslední úprava: 2020/09/26 17:09 autor: eva