Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky ke standardu

Univerzální metodika

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:univerzalni:obecne_pozadavky

[Nyní se nacházíte v metodické části Univerzální metodika pro Standard Handicap Friendly]

 

1. Obecné požadavky

1.1 Vytváření podmínek pro rovný přístup

(1.1) Knihovna vytváří podmínky pro rovný přístup ke službám a informacím.

 • Problematika osob se specifickými potřebami musí být reflektována v knihovním řádu a ve všech relevantních směrnicích a dokumentech.
  • Na uživatele s postižením musí pamatovat bezpečnostní nebo evakuační směrnice.
  • V knihovním řádu by měly být uvedeny výjimky, které je možné udělit osobám se specifickými potřebami.

   Jak na to

   Příkladem může být situace, kdy nevidomý uživatel potřebuje půjčit knihu z prezenčního fondu. Knihovna mu takovou výpůjčku umožní na základě standardní výjimky uvedené v knihovním řádu. Zamezí se tak prodlení, které by nastalo např. při povolování každé výjimky vedoucím knihovny.

 • Knihovní řád a základní dokumenty musí být vždy dostupné v tištěné i elektronické verzi a přístupné prostřednictvím webového rozhraní, případně také na elektronickém nosiči.
 • Problematika osob se specifickými potřebami se musí projevit v krátkodobém i dlouhodobějším plánování a při tvorbě strategií rozvoje a služeb knihovny.
  • V rozpočtu knihovny by měly být zahrnuty výdaje na nákup speciálního fondu nebo vybavení pro osoby se specifickými potřebami, na opatření umožňující přístup těchto osob do knihovny, na akce pořádané knihovnou apod.
  • Problematika uživatelů se specifickými potřebami musí být reflektována v koncepci IT, případných digitalizačních programech a postupech, strategiích dalšího rozvoje knihovny apod.
  • Pro potřeby knihovny je možné zpracovat zvláštní strategii rozvoje služeb knihovny osobám se specifickými potřebami, na které bude knihovna pracovat společně s organizacemi sdružujícími nebo zastřešujícími tyto skupiny osob.
 • Všechny dokumenty a strategie musí být v pravidelných intervalech revidovány s ohledem na aktuální změny v legislativě zaměřené na osoby se specifickými potřebami.

1.2 Registrace do knihovny

(1.2) Registrace do knihovny je poskytována uživatelům s průkazem ZTP a ZTP-P za zvýhodněnou cenu, případně zdarma.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/univerzalni/obecne_pozadavky.txt · Poslední úprava: 2020/09/26 16:46 autor: eva