Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky

Osoby se sluchovým postižením

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:sluch:fond_sluzby

[Nyní se nacházíte metodické části Osoby se sluchovým postižením]

 

3. Fond a služby

3.1 Speciální fond pro cílovou skupinu

(3.1) Knihovna vytváří speciální fond pro osoby se specifickými potřebami.

 
 • Lidé se sluchovým postižením se nepoučeným jeví jako bezproblémová skupina, pokud jde o čtení, protože recepce psaného textu není vázaná na akustické informace. O některých skupinách lidí se sluchovým postižením to jistě platí (lehce nedoslýchaví, ohluchlí). Avšak je to zcela mylná úvaha, pokud jde o prelingválně neslyšící. Je proto velmi důležité pochopit důvody nedostatku hlubšího čtenářského zájmu u některých skupin.
 • Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem některé skupiny uživatelů se sluchovým postižením nemají speciální požadavky na složení knihovního fondu. Pro uživatele prelingválně neslyšící, ohluchlé v raném věku a některé další skupiny to však neplatí. Jejich vztah k četbě jako aktivitě bude typ dokumentů ovlivňovat rozhodujícím způsobem.

Vhodné typy dokumentů

 • Knihy a časopisy
 • Populárně naučná literatura s bohatou obrazovou výbavou, encyklopedie, ilustrované výkladové slovníky, literatura o sluchovém postižení, komiksy včetně speciálních, elektronický časopis ČUN2.
 • Vybrané „srozumitelné“(= čtivé, dobře strukturované a srozumitelným jazykem psané) knihy s ilustracemi. Pro děti jsou také jako přechod k další četbě využitelné upravené knihy/texty pro osoby neslyšící a jednoduché knihy typu „první čtení“ – málo textu, velké typy písmen, hodně ilustrací; pro dospělé pak také upravené knihy pro cizince.

  Jak na to:

  Komiksy jsou ještě stále v některých knihovnách považovány za brak či cosi méněcenného. Po lidi se sluchovým postižením (zejména prelingválně neslyšící) jsou však nepostradatelným a velmi oblíbeným typem literatury. Obsahují většinou názorné obrázky s malým množstvím stručného textu, často v přímé řeči, s rychlým dějovým spádem, tedy přesně to, co uživatel se sluchovým postižením rád čte. Mezi komiksy je ovšem velký rozdíl; doplňovat do fondu kvalitní literaturu tohoto typu vyžaduje velkou informovanost knihovníka.

  „Upravené“ knihy vznikají zjednodušováním textu především klasické literatury pro děti. Se zjednodušením textu se bohužel často ztrácí z díla i poetika. Upravené texty je proto třeba vnímat spíše jako cestu, prostředek k výuce čtení. Pro malé knihovny bude obtížné budovat speciální fond pro lidi se sluchovým postižením, měly by k tomu proto využít výměnných fondů pověřených knihoven.

 • Videopublikace pro uživatele se sluchovým postižením na DVD (otitulkované nebo ještě lépe tlumočené do znakového jazyka), titulkované filmy, vzdělávací programy pro neslyšící, DVD určená k výuce čtení; optimální by byla např. DVD známých klasických i moderních pohádek tlumočených do znakového jazyka atd.
 • Elektronické dokumenty
 • S povděkem bude přijímáno zprostředkování uvedených typů dokumentů elektronickou formou, zejména prostřednictvím internetu, eventuálně i na nosičích typu USB apod. Vhodné je i označení konkrétních titulů ve fondu i katalogu ikonkou, jež upozorňuje na vhodnost dokumentu pro neslyšící.

3.2 Literatura zaměřená na problematiku cílové skupiny

(3.2) Knihovna nabízí literaturu věnovanou problematice různých postižení a znevýhodnění pro rodiče, osoby pečující a většinovou populaci.

Knihovna nabízí literaturu a zdroje k problematice sluchových postižení.

3.3 Elektronické a dálkové služby

(3.3) Knihovna využívá všech prostředků vzdálené komunikace, nabízí dálkové služby a ve svých prostorách umožňuje Wi-Fi připojení.

3.4 Doručování výpůjček

(3.4) Knihovna poskytuje službu doručování výpůjček do domu.

Při plánování opatření týkajících se služeb knihovny nezapomeňte také na požadavky Univerzální metodiky.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/sluch/fond_sluzby.txt · Poslední úprava: 2020/10/02 00:29 autor: eva