Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky

Osoby se sluchovým postižením

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:sluch:web

[Nyní se nacházíte metodické části Osoby se sluchovým postižením]

 

5. Webové stránky knihovny

5.1 Pravidla přístupnosti

(5.1) Webové stránky splňují pravidla přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami.

 

Srozumitelnost a přístupnost webu

 • Stránky by měly obsahovat důležité informace podané srozumitelnou formou pro „snadné čtení“, a to i v obrazové verzi, tj. prostřednictvím videa s informacemi v českém znakovém jazyce opatřeného titulky. Vhodné je umístit na hlavní stránku také srozumitelný odkaz na informace pro osoby se sluchovým postižením, který je možné rozdělit:
  • na informace pro nedoslýchavé využívající sluchovou protetiku, označený ikonou „přeškrtnutého ucha“,
  • a na informace pro uživatele českého znakového jazyka s ikonou „ruky“.
 • Aby mohli webové prezentace využívat i ti, kteří přednostně komunikují znakovým jazykem, musí být tyto prezentace jednoduché, krátké, srozumitelné, vizuálně názorné a aktuální. Je třeba vyvarovat se dlouhých vět, komplikovaných sdělení, cizích výrazů, slangu, metafor i složité odborné terminologie. Doporučuje se využívat co nejvíce názorné ikony, návodnou grafiku, jednoduché, stručné a obecně používané pokyny a návody.

5.2 Informace na webových stránkách

(5.2) Na webových stránkách je:

 • podrobný popis konkrétních opatření umožňujících samostatnost a samostatný pohyb uživatelů se specifickými potřebami a popis okolí knihovny,
 • informace o službách knihovny a konkrétně o (speciálních) službách pro uživatele se specifickými potřebami,
 • odkazy na důležité webové stránky týkající se osob se specifickými potřebami.

 • Ideální je alespoň nejdůležitější části webu tlumočit do českého znakového jazyka (forma videa), např. pozdravení, stručné představení knihovny na webu, popis základních služeb, fondu, způsob přihlášení, upozornění na akce knihovny, zvláště jsou-li tlumočené nebo je-li zajištěn simultánní přepis apod. Příkladem dobré praxe je nabídka Krajské knihovny v Karlových Varech, nebo Městské knihovny v Praze nebo Knihovny města Hradce Králové.
 • Webové stránky knihovny obsahují informace o jednotlivých odděleních uzpůsobené potřebám lidí se sluchovým postižením (formou videa s tlumočením do českého znakového jazyka opatřeného titulky).
 • Knihovna na svých webových stránkách uvádí kontakt na pracovníka kvalifikovaného pro práci a komunikaci s uživateli se sluchovým postižením, včetně informací o jeho dovednostech a komunikačních systémech, které ovládá. Příkladem může být Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodu.
 • Na webových stránkách by měla být uvedena informace, zda knihovna využívá služby tlumočníka do českého znakového jazyka nebo znakované češtiny, příp. zda je možné si tyto služby objednat, jakým způsobem mohou být hrazeny apod.
 • Orientační plán knihovny musí obsahovat informace, které prostory jsou vybaveny indukční smyčkou a elektronickým informačním systémem (vizualizované informace) a světelnou signalizací.

Při tvorbě webových stránek nezapomeňte také na požadavky Univerzální metodiky.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/sluch/web.txt · Poslední úprava: 2020/10/02 00:30 autor: eva