Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky

Osoby se sluchovým postižením

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:sluch:akce

[Nyní se nacházíte metodické části Osoby se sluchovým postižením]

 

7. Akce

7.1 Zajištění bezbariérovosti akcí

(7.1) Knihovna umožňuje plnohodnotnou účast na svých vzdělávacích, kulturních a dalších aktivitách návštěvníkům se specifickými potřebami buď odstraněním anebo kompenzaci bariér.

 
 • Knihovna na základě zákona č. 155/1998 Sb. novelizovaného zákonem č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, v plném znění, zákona č. 423/2008 Sb. zajišťuje přístupnost akce v komunikačním systému dle výběru (český znakový jazyk nebo komunikační systémy vycházející z komunikačního jazyka: znakovaná čeština, vizualizace mluveného jazyka, prstová abeceda, daktylografie, Braill, Lormova abeceda nebo taktilní forma znakového jazyka apod.).

  Jak na to:

  Knihovna se může pro zprostředkování tlumočníka některého z těchto systémů obrátit na Centrum zprostředkovávání tlumočnických služeb pod ASNEP SNN (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR) nebo na místní pobočky České unie neslyšících.

 • Akci by měla knihovna zpřístupnit i uživatelům kompenzačních pomůcek, kteří jsou uživateli českého jazyka a využívají simultánní přepis např. pomoci aplikace Polygraf.

  Jak na to:

  Příkladem dobré praxe jsou aktivity Krajské knihovny v Karlových Varech.

7.1 Akce zaměřené na danou cílovou skupinu

(7.2) Tam, kde je to účelné, pořádá knihovna speciální aktivity zaměřené na konkrétní skupiny uživatelů se specifickými potřebami.

Jak na to:

Příkladem dobré praxe jsou aktivity Krajské knihovny v Karlových Varech.

 • Pravidelné akce pro děti se sluchovým postižením zaměřené zejména na podporu četby a čtenářství (např. předčítání ve znakovém jazyce, knižní představení aj.) a propagace knihovnických a informačních služeb (krátké exkurze, soutěže atd.) s využitím služeb tlumočníka nebo formou komiksu.
 • Knihovna může vyrábět informační videa pro neslyšící ve znakovém jazyce nebo dokumentovat místní události neslyšících a jejich kulturní aktivity apod.
 • Rozhodujícím principem těchto akcí je jejich srozumitelnost, tj. pro některé skupiny realizace v českém znakovém jazyce.

Při plánování akcí pro uživatele se sluchovým postižením nezapomeňte také na požadavky Univerzální metodiky.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/sluch/akce.txt · Poslední úprava: 2020/10/02 00:32 autor: eva