Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky ke standardu

Osoby s mentálním postižením

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:mentalni:doporucene_zdroje

[Nyní se nacházíte metodické části Osoby s mentálním postižením]

 

Doporučené zdroje

Informace je možné získat také z všeobecně zaměřených zdrojů.

 

Knihy, časopisy a články

BLAŽKOVÁ, Anna a kol. Metodika podpory sociálních dovedností, aneb, Jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením. Praha: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, © 2011. 92 s. ISBN 978-80-260-0446-2. Dostupné také z http://www.spmpcr.cz/cs/esf/metodika/.

INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-downloads/2015/06/Informace_pro_vsechny.pdf

INCLUSION EUROPE. Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/wp-content/uploads/delightful-downloads/2015/06/Zasady-uspesne-komunikace-s-lidmi-s-mentalnim-postizenim_ETR.pdf

Metodický materiál [z aktivit projektu Ruku v ruce]. KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. Brno: Knihovna Jiřího Mahena, © 2009–2013 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.kjm.cz/metodika.

MÁTLOVÁ, Martina et al. I my jsme občané!: jak zpřístupnit úřady i lidem s bariérami v komunikaci [online]. Praha: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice], © 2010. 20 s. ISBN 978-80-254-6468-7. Dostupné z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/NROS_obcany/Brozurka_web.pdf.

Plus 21: zpravodaj Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Praha: Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, [1996]– . ISSN 1213-1466.

SOBEK, Jiří a kol. Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním postižením: příručka pro zaměstnance sociálních služeb. 1. vyd. Praha: Portus Praha, © 2007. ISBN 978-80-239-9400-1.

STRUSKOVÁ, Olga. Děti z planety D.S. 1. vyd. Praha: G plus G, 2000. Zde a nyní. ISBN 80-86103-31-5.

ZUCKOFF, Mitchell. Naia se smí narodit. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-827-9.

Webové stránky a portály

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS). In: . 2020 [cit. 27.09.2020]. Dostupné z: https://nautis.cz/cz

RYTMUS, o. s. Inkluze.cz [online]. Praha: Rytmus, o. s., © 2010 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.inkluze.cz/.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením [online]. Praha: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, © 2008 [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://www.spmpcr.cz.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/mentalni/doporucene_zdroje.txt · Poslední úprava: 2020/09/27 20:35 autor: eva