Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ndk:textove_prepisy_ocr

Textové přepisy (OCR)


Mohu získat textový přepis digitalizované stránky?

Bez omezení si můžete zobrazit textový přepis u veřejných dokumentů, a to vždy z aktuálně prohlížené stránky. Veřejné dokumenty poznáte tak, že se u nich nezobrazuje ikona zámečku nebo přeškrtnutého fotoaparátu.

Není možné najednou zobrazit textový přepis více stran, celé kapitoly, celé knihy nebo celého čísla periodika.

Ikonu pro zobrazení textového přepisu NDK - ikona textového přepisu (OCR) najdete u veřejných dokumentů v levém sloupci nad náhledy jednotlivých stran.

NDK - umístění ikony pro zobrazení přepisu textu(OCR)


Po kliknutí na ikonu NDK - ikona textového přepisu (OCR) se ve spodní polovině obrazovky otevře okno s textovým přepisem dané stránky z prohlíženého dokumentu.

NDK - přepis textu(OCR)


Tento textový přepis si můžete označit myší a zkopírovat např. do textového editoru. Součástí textového přepisu je i citace konkrétní stránky z prohlíženého dokumentu.

Pokud byste chtěli takto získané textové přepisy použít např. ve své seminární, bakalářské, diplomové atd. práci, vždy je potřeba použitý text citovat.

Textový přepis digitalizovaných stránek vzniká strojově pomocí OCR, může tedy obsahovat i překlepy a špatně interpretované znaky.

Pro část digitalizovaných dokumentů nemusí být textový přepis k dispozici.
V takovém případě se po kliknutí na NDK - ikona textového přepisu (OCR) zobrazí jen citace konkrétní otevřené stránky knihy, časopisu atd.

NDK - OCR není k dispozici


U neveřejných dokumentů a děl v režimu DNNT je zobrazování textového přepisu zakázáno.

Příslušná ikona se tak u dokumentů vůbec nenabízí (viz následující obrázek).

Dílo nedostupné na trhu: NDK - dílo nedostupné na trhu, chybějící ikony

Neveřejné dílo: NDK - neveřejné dílo, chybějící ikony


Mohu vybrat část textu přímo ze zobrazené digitalizované stránky?

Ano, tato funkce je však k dispozici jen u veřejných dokumentů. Veřejné dokumenty poznáte tak, že se u nich nezobrazuje ikona zámečku nebo přeškrtnutého fotoaparátu.

Pro označení části textu, kterou si chcete z digitalizované stránky získat, slouží ikona NDK - vybrat text (Vybrat text). U veřejných děl ji najdete u zobrazené stránky vždy ve spodní liště.

NDK - přepis textu


Po kliknutí na ikonu NDK - vybrat text označte pomocí myši v digitalizované stránce tu část, jejíž přepis chcete získat.

Označený text se zobrazí ve spodní části obrazovky.

NDK - ukázka přepisu textu


Text vzniklá strojově pomocí OCR, může tedy obsahovat i překlepy a špatně interpretované znaky.


Podmínkou dostupnosti této funkce je určitá kombinace technických parametrů. V NDK tak existují i dokumenty, u nichž si vybranou část stránky označit nemůžete.

V těchto případech se při pokusu o označení části stránky zobrazí následující upozornění: Nelze přepsat vybranou část stránky


Jako alternativu můžete v této situaci vyzkoušet funkci Textový přepis stránky NDK - textový přepis (OCR), zobrazit si přepis celé stránky a z ní si příslušnou pasáž vybrat.

U neveřejných dokumentů a děl nedostupných na trhu je služba Vybrat text zakázána a příslušná ikona NDK - vybrat text (Vybrat text) se tak vůbec nenabízí.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ndk/textove_prepisy_ocr.txt · Poslední úprava: 2021/01/03 19:37 autor: karolina