Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ndk:mohu_pouzit_pdf_jpg_prepisy_textu_z_verejnych_del

Mohu ve své seminárce, diplomce použít PDF, JPG nebo přepisy textů z veřejných děl získané v NDK?


Povinnost citovat nám ukládá autorský zákon, § 31. Pokud tuto povinnost porušíme, a to i neúmyslně, stáváme se plagiátorem. V současné době proti plagiátorství bojují vysoké školy např. využíváním systému Theses.

Zmíněný paragraf 31 autorského zákona také říká, že v citaci můžeme používat výňatky z děl jiných autorů v odůvodněné míře.

Řádné citování umožňuje odlišit naše myšlenky od těch, které jsme převzali od jiných autorů. Zároveň nám také dává možnost, abychom si sami prostudovali prameny, z nichž čerpal někdo jiný. Na základě správné citace je dokážeme identifikovat a najít v nich přesně ty pasáže, které byly použity.

Plagiátorem se stanete pokud:

  • převezmete cizí myšlenku a nebudete ji citovat - bez ohledu na její rozsah musí být vždy uvedeno, z jakého zdroje pochází
  • uvedete ve svém textu výsledky něčí práce, výzkumu atd. aniž byste citovali autora, či autory této práce
  • část textu, kterou jste doslovně převzali, neodlišíte graficky od vašeho vlastního textu - převzaté pasáže (bez ohledu na délku převzatého textu) je vždy potřeba uzavřít do uvozovek, případně odlišit i typem písma (např. kurzívou) nebo velikostí písma
  • původní text pouze upravíte - prohodíte slova ve větách, použijete synonyma atd.

Chybou také je, jestliže ve své vlastní práci citujete zdroj, který jste však ve skutečnosti vůbec nepoužili.

Často se také používá tzv. parafráze, kdy text z jiného zdroje interpretujete vlastními slovy. V tomto případě je důležité, abyste parafrázovaný text pochopili a byli ho tedy schopni interpretovat. I při parafrázování je nutné původní zdroj citovat.


použité zdroje:

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ndk/mohu_pouzit_pdf_jpg_prepisy_textu_z_verejnych_del.txt · Poslední úprava: 2020/12/06 09:19 autor: karolina