Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ndk:citovani

Citování

Mohu získat citaci konkrétního díla z NDK?

U všech dokumentů, které jsou součástí digitální knihovny, si můžete vytvořit citaci a to kliknutím na ikonu NDK - ikona citace. Tuto ikonu najdete při prohlížení konkrétního dokumentu vždy v pravém horním rohu pod navigační lištou.

Získání citace u veřejného díla: NDK - citace u veřejného díla

Získání citace u díla nedostupného na trhu: NDK - citace u díla nedostupného na trhu

Získání citace u neveřejného díla: NDK - citace u neveřejného díla


Citace knihy, výtisku novin, stránky...

Citace může mít několik úrovní podle toho, zda ji tvoříte pro knihu, periodikum atd.

Např. pro periodika (noviny, časopisy) nabízí NDK vygenerování citace konkrétní prohlížené strany, prohlíženého výtisku periodika, celého ročníku periodika nebo obecně periodika jako celku. Nabídka závisí na tom, v jaké úrovni periodika se pohybujete.

Nabídka pro citaci knihy:

NDK - možnosti citace u knihy

Nabídka pro citaci noviny nebo časopisů:

NDK - možnosti citace u periodika

Citaci jsou tvořené podle normy ČSN ISO 690 a jsou generovány automaticky.

Před použitím je vhodné vygenerovanou citaci zkontrolovat, např. zda v ní nechybí nějaký údaj, který do citace patří.Je možné průběžně v NDK ukládat citace prohlížených děl?

Ne, NDK podobnou službu aktuálně nenabízí. Citace jednotlivých děl, která jsou pro vás důležitá, je potřeba průběžně vytvářet a ukládat např. do textového souboru.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ndk/citovani.txt · Poslední úprava: 2020/10/28 19:25 autor: karolina