Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ndk:co_znamenaji_zkratky

Co znamenají zkratky?

NDK

NDK je zkratkou pro Národní digitální knihovnu.

Národní digitální knihovna (NDK) obsahuje především dokumenty, které Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna převedly do digitální podoby díky projektu “Vytvoření Národní digitální knihovny”. Projekt financovaný z Integrovaného operačního programu byl zaměřen zejména na digitalizaci významné části bohemikální produkce 19.-21. století. Tedy knih vydaných v českém jazyce, knih vydaných v České republice a knih o České republice.

Národní knihovna ČR dále do NDK postupně začleňuje i výsledky starší digitalizace. Ty byly dosud zpřístupněny v digitální knihovně Kramerius 3. V neposlední řadě se do NDK mohou dostat i výsledky digitalizace jiných institucí, např. krajských digitalizací, digitalizací provedených v rámci programu VISK 7.


DNNT

Zkratka DNNT označuje díla nedostupná na trhu. Co vše a za jakých podmínek můžeme označit jako díla nedostupná na trhu definuje autorský zákon.

V prostředí Národní digitální knihovny jsou aktuálně jako díla nedostupná na trhu označeny vybrané dokumenty vydané na území České republiky. Část dokumentů v režimu DNNT je možné využívat prostřednictvím vzdáleného přístupu (tj. odkudkoliv mimo knihovnu na základě přihlášení). U těch dokumentů v režimu DNNT, jež nelze nabídnout prostřednictvím vzdáleného přístupu, zůstává možnost využívat je z terminálů v zapojených knihovnách.

Mezi díla nedostupná na trhu dostupná prostřednictvím vzdáleného přístupu v současné době mohou patřit:

  • knihy vydané do roku 2002 včetně
  • periodika vydaná do roku 2012 včetně

Mezi díla nedostupná na trhu, která jsou dostupná pouze z terminálů v knihovnách, v současné době mohou patřit:

  • knihy vydané mezi lety 2003-2007
  • knihy v režimu DNNT, které nelze nabídnout v rámci vzdáleného přístupu
  • všechny tituly (knihy a periodika) v režimu DNNT, které jsou dostupné i prostřednictvím vzdáleného přístupu

Pro zařazení mezi díla nedostupná na trhu je nezbytné, aby byl daný dokument též uveden v Seznamu děl nedostupných na trhu.

U děl nedostupných na trhu zatím neuplynulo 70 let od smrti autora, jsou proto dosud chráněna autorským právem. Mezi díla nedostupná na trhu není možné zařadit díla, která jsou např. komerčně dostupná v licencovaných databázích, a také ta, jež jsou k dostání na trhu, a to včetně případných dalších vydání, a to i upravených.

Díla nedostupná na trhu jsou v rámci Národní digitální dostupná ve specifickém režimu - povoleno je pouze jejich čtení online prostřednictvím vzdáleného přístupu, a to po úspěšném přihlášení. U určité skupiny děl nedostupných na trhu je možný přístup jen z terminálů knihoven, které s NK ČR uzavřely příslušnou smlouvu.

Národní digitální knihovnu a přístup k dílům nedostupným na trhu provozuje Národní knihovna ČR jako službu registrovaným čtenářům knihoven v ČR. Tato služba je poskytována na základě kolektivních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S a Memoranda o porozumění mezi Svazem českých knihkupců a nakladatelů a Národní knihovnou ČR.


Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ndk/co_znamenaji_zkratky.txt · Poslední úprava: 2023/05/30 09:58 autor: karolina