Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ndk:dostupnost_del_v_ndk_ndk-dnnt

Dostupnost děl v NDK a NDK-DNNT

Národní digitální knihovna obsahuje dokumenty s různou mírou dostupnosti a tím i odlišnou nabídkou služeb.

Liší se i jejich dostupnost, a to také s ohledem na to, zda využíváte NDK jako anonymní uživatel nebo se přihlásíte a vstoupíte do NDK-DNNT.

Digitalizované dokumenty jsou rozděleny na:

Dílo Dostupnost v NDK Dostupnost v NDK-DNNT pro čtení Služby dostupné v NDK-DNNT
veřejné dostupné dostupné pro online čtení bez omezení

jsou přístupné také v:
NDK pro anonymního uživatele
digitální knihovně NK ČR
- tisk
- uložení PDF
- uložení v JPG
- vytvoření citace
- sdílení odkazu
- textový přepis stránky = OCR (pokud existuje)
- označení textu v digitalizované straně (výběrově)
- plnotextové vyhledávání v dokumentu
neveřejné nedostupné prostřednictvím vzdáleného přístupu čtení online není možné v

dokumenty jsou dostupné jen ze zabezpečených počítačů v prostorách NK ČR
- vytvoření citace
- plnotextové vyhledávání v dokumentu (výsledkem je pouze informace, na kterých stránkách se hledaný text nachází)
dílo nedostupné na trhu nedostupné pro registrované čtenáře knihoven jsou dostupné pro čtení online prostřednictvím vzdáleného přístupu - vytvoření citace
- plnotextové vyhledávání v dokumentu

Jedno konkrétní dílo mohlo být v průběhu času vydáno vícekrát. Na každém vydání se vedle autora textu mohou podílet i další osoby - např. překladatelé, ilustrátoři. I oni se tak stávají spoluautory konkrétního vydání daného díla. Konkrétní dílo, respektive konkrétní vydání se stává volným dílem až ve chvíli, kdy uplyne 70 let od smrti všech spoluautorů a 50 let od vydání.

Může se tak stát, že u jednoho díla najdete v NDK-DNNT více vydání, jejichž dostupnost se bude lišit. Některá vydání, zejména starší, mohou být již volně dostupná. V NDK-DNNT je označujeme jako díla veřejná.

Díla nedostupná na trhu

Druhou skupinu tvoří díla označená symbolem nebo , která spadají pod pojem díla nedostupná na trhu a v NDK-DNNT je možné je online číst. V současné době patří k dílům nedostupným na trhu publikace vydané do roku 1989. Podmínkou pro jejich zveřejnění zároveň je, aby byly uvedeny na seznamu děl nedostupných na trhu.

Neveřejná díla

Třetí kategorií jsou dokumenty, pro něž se v NDK a NDK-DNNT používá spojení neveřejná díla a označují se symbolem . Tato skupina může být poměrně různorodá. Najdete v ní díla vydaná v posledních desetiletích, cca od roku 1990, ale také dokumenty vydané před rokem 1989, které z různých důvodů nemohou být označeny jako díla nedostupná na trhu” (nejsou zatím zařazena na seznamu děl nedostupných na trhu, případně na něj již zařazena jsou, ale zatím neuplynula zákonná lhůta šesti měsíců nebo autor (nositel práv) vyzval NK ČR, aby konkrétní dílo z tohoto seznamu vyloučila).
Mezi neveřejnými díly mohou být dočasně i tituly převedené do NDK-DNNT ze starší digitální knihovny Kramerius 3. U těchto titulů správci NDK postupně manuálně upravují jejich přístupnost a dokumenty převádějí do režimu veřejných děl.

NDK - veřejné dílo veřejné dílo = knihu je možné online číst, ale také si z ní můžete stáhnout pdf, vytisknout stránky, zobrazit si OCR atd.


NDK - dílo nedostupné na trhu= dílo nedostupné na trhu, po přihlášení je kniha v NDK-DNNT dostupná pro čtení online prostřednictvím vzdáleného přístupu

NDK - neveřejné dílo = neveřejné dílo, přístup je možný pouze ze zabezpečených počítačů v prostorách NK ČR
Jak získat přístup k neveřejným dokumentům?

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ndk/dostupnost_del_v_ndk_ndk-dnnt.txt · Poslední úprava: 2020/10/20 08:37 autor: karolina