Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ndk:dila_nedostupna_na_trhu

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Kdo může v NDK využívat díla nedostupná na trhu?

Díla nedostupná na trhu mohou v NDK zdarma využívat registrovaní uživatelé knihoven, které uzavřely s NK ČR příslušnou smlouvu. Přehled knihoven s přístupem k dílům nedostupným na trhu v NDK.

Pro využití vzdáleného dálkového přístup je nutné se do NDK přihlásit účtem vaší instituce (knihovní účet / identity NDK).

Při přístup z terminálů ve vaší knihovně nebude přihlášení do NDK nutné. Zpřístupňování děl nedostupných na trhu prostřednictvím terminálů v knihovnách začalo probíhat koncem roku 2021. V přehledu knihoven je ve sloupci Terminálový přístup uveden aktuální stav platný v jednotlivých knihovnách.


Jak se chovat k dílu nedostupnému na trhu

Pro využití děl nedostupných na trhu platí speciální podmínky.

  • Všechna díla nedostupná na trhu je možné v NDK pouze číst. Tisk ani jakákoliv forma ukládání nebo dalšího sdílení díla není povoleno.
  • Zobrazené dílo je vždy označeno speciálním pruhem, který obsahuje i kódovanou identifikaci uživatele a instituce, k níž uživatel přísluší a aktuální datum.

(u ukázky je záměrně snížena čitelnost textu)

  • Při prohlížení díla nedostupného na trhu se ukládá identifikace konkrétního zobrazeného dokumentu (jeho název, autor), identifikace uživatele (jeho ID včetně instituce, z níž pochází) a také datum a čas. Tyto informace se zaznamenávají pro každou prohlíženou stránku, která patří do dokumentu v režimu děl nedostupných na trhu a uchovávají se po dobu 1 roku.
  • Krátkodobě se formou logů uchovávají údaje o vyhledávání, tj. co konkrétně se v plných textech NDK hledalo.

Tento režim platí při přístupu z terminálů knihovny i prostřednictvím dálkového přístupu.

Proč nejsou některé dokumenty zařazeny mezi DNNT

Možnosti přístupu k digitalizovanému dílu vycházejí z platného autorského zákona.

Na jeho základě mohou knihovny volně zpřístupňovat digitální podobu děl, u kterých již vypršela majetková autorská práva.

Digitalizovaná díla, která jsou dosud předmětem majetkových autorských práv, je možné zveřejnit v režimu děl nedostupných na trhu (DNNT) pro čtení online prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo na terminálech v knihovnách na základě kolektivních smluv uzavřených mezi NK ČR a kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Tyto smlouvy určují několik podmínek, které musí být splněny, aby dílo mohlo být zpřístupněno v režimu děl nedostupných na trhu. Mezi zmíněné podmínky patří např. to, že se režim DNNT vztahuje na díla vydaná do určitého roku vydání, dané dílo není vydáváno v opakovaně (tj. v nových vydáních), není v komerční distribuci (ať již v podobě tištěné nebo elektronické), musí být po dobu šesti měsíců uveřejněno v Seznamu děl nedostupných na trhu. Z tohoto důvodu bohužel není možné v režimu DNNT zpřístupnit vše, co již bylo digitalizováno.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ndk/dila_nedostupna_na_trhu.txt · Poslední úprava: 2022/01/04 22:39 autor: karolina