Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)
Citace


Obsah

Úvod

Zkratky

Přístup do NDK a přihlášení

Národní digitální knihovna

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Přístup k DNNT v NDK

Hledání knih podle

Hledání novin a časopisů podle

Neúspěšné hledání

Tisk

Uložení PDF a obrázků JPG

Textové přepisy (OCR)

Citace

Využití informací z NDK ve vlastní práci

Kontaktujte nás


INFORMACE PRO KNIHOVNY

ndk:dila_nedostupna_na_trhu

Díla nedostupná na trhu

Kdo může v NDK využívat díla nedostupná na trhu?

Díla nedostupná na trhu mohou v NDK zdarma využívat registrovaní uživatelé knihoven, které uzavřely s NK ČR příslušnou smlouvu. Přehled knihoven s přístupem k dílům nedostupným na trhu v NDK.

Pro využití vzdáleného dálkového přístup je nutné se do NDK přihlásit účtem vaší instituce (knihovní účet / identity NDK).

Při přístup z terminálů ve vaší knihovně nebude přihlášení do NDK nutné. Zpřístupňování děl nedostupných na trhu prostřednictvím terminálů v knihovnách začne v průběhu léta 2021.

OBR

Jak se chovat k dílu nedostupnému na trhu

Pro využití děl nedostupných na trhu platí speciální podmínky.

  • Všechna díla nedostupná na trhu je možné v NDK pouze číst. Tisk ani jakákoliv forma ukládání nebo dalšího sdílení díla není povoleno.
  • Zobrazené dílo je vždy označeno speciálním pruhem, který obsahuje i kódovanou identifikaci uživatele a instituce, k níž uživatel přísluší a aktuální datum.

OBR (u ukázky je záměrně snížena čitelnost textu)

  • Při prohlížení díla nedostupného na trhu se ukládá identifikace konkrétního zobrazeného dokumentu (jeho název, autor), identifikace uživatele (jeho ID včetně instituce, z níž pochází) a také datum a čas. Tyto informace se zaznamenávají pro každou prohlíženou stránku, která patří do dokumentu v režimu děl nedostupných na trhu a uchovávají se po dobu 1 roku.
  • Krátkodobě se formou logů uchovávají údaje o vyhledávání, tj. co konkrétně se v plných textech NDK hledalo.

Tento režim platí při přístupu z terminálů knihovny i prostřednictvím dálkového přístupu.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ndk/dila_nedostupna_na_trhu.txt · Poslední úprava: 2021/06/30 13:55 autor: karolina