Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:test1

Jak získám přístup k neveřejným dokumentům?

Jak řídit knihovnu

Testovací stránka 1

knihovny jako neodmyslitelná součást kulturní

a intelektuální infrastruktury společnosti patří

mezi tradiční společenské instituce.

Potřeba revitalizace jejich interiérů reflektuje

rostoucí požadavky nejen na rozmanitost a komfort uživatelských prostor, ale zohledňuje i rostoucí trend knihoven působit jako místa neformálního setkávání, dalšího vzdělávání a komunitních aktivit.

Předpokladem úspěšného naplňování současné role veřejné knihovny je tak nejen její vnitřní proměna zohledňující nároky a potřeby místa a jejích obyvatel, ale také flexibilní stavební dispozice umožňující proměny její funkce a naplňování nových rolí. Součástí knihoven se stávají přednáškové či multikulturní sály, venkovní terasy, atria, dominuje požadavek mobilních prostor, mobilního interiérového vybavení zohledňujícího různé věkové kategorie uživatelů a návštěvníků.

Předkládaný dokument, jehož cílem je seznámit knihovníky a zřizovatele/provozovatele knihoven se základními postupy při rekonstrukci knihovny či modernizaci interiéru, vychází z Metodického pokynu pro postupy rekonstrukce knihoven. , Metodický pokyn doporučuje postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, k potřebám a možnostem místa. Pokyny vycházejí z ověřených zkušeností při rekonstrukcích knihoven a příkladů dobré praxe jak v České republice, tak v zahraničí. Jejich cílem je podpořit efektivní průběh rekonstrukce, eliminovat možná rizika a nežádoucí jevy při jejím průběhu na chod veřejné knihovny a její uživatele.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
rizeni/test1.txt · Poslední úprava: 2021/11/10 13:53 autor: maries