Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:uvod

Úvod

Dostává se vám do rukou publikace s názvem Jak řídit knihovnu. Jde o další z řady metodických materiálů, které vydává Knihovnický institut Národní knihovny České republiky s podporou Ministerstva kultury České republiky. Snaží se vás přehlednou formou provést složitými principy, nástroji i metodikami, které jsou nezbytné pro dobré vedení knihovny.

Příručka určena vám, začínajícím ředitelům/vedoucím knihoven, přináší řadu informací, týkajících se nástupu do funkce a následného řízení knihovny. Jde o základní pomůcku k orientaci v problematice vedení knihovny. Pomoci vám může mnoho i dalších publikací, z nichž některé uvádíme v doporučené literatuře v závěru této publikace. Našeho praktického rádce budete jistě využívat opakovaně.

Příručka odkazuje na velké množství legislativních předpisů a norem, navíc je nutné brát v úvahu, že zřizovatelé/provozovatelé knihovny mohou vlastním nařízením některé předpisy upravit a sladit s danými normami svého úřadu; takové úpravy jsou pak závazné také pro činnost knihovny (např. archivační a skartační řád aj.). Cílem příručky není popsat dopodrobna všechny knihovnické procesy, ale seznámit vás se základní problematikou, které řízení knihovny s sebou přináší.

Vydání příručky Jak řídit knihovnu je jednou z aktivit, kterou se MK ČR a KI NK ČR snaží pomoci začínajícím ředitelům/vedoucím k řádnému a odpovědnému výkonu této důležité funkce. Na nás je, abychom vám poskytli ucelené informace, které jsou pro dobrý nástup do funkce důležité. O konzultace a pomoc při řešení svých problémů se můžete obrátit na metodická oddělení regionálních i krajských knihoven a Knihovnický institut Národní knihovny České republiky.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli ke vzniku této příručky. Kolektiv spoluautorů vytvořili lidé z knihoven, každý se svou specializací:

  • Ing. Daniela Divínová (Masarykova veřejná knihovna Vsetín),
  • Mgr. Lenka Dostálová (Moravská zemská knihovna v Brně),
  • Bc. Jitka Kotisová (Knihovna Jiřího Mahena v Brně),
  • Mgr. Šárka Pazderová (Národní knihovna ČR),
  • PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR),
  • Ing. Richard Ščerba, MBA (Národní knihovna ČR),
  • PhDr. Marie Šedá (Národní knihovna ČR).

Zvláštní dík patří PhDr. Marie Šedé, která se ujala složitého úkolu sestavení celé příručky a také lektorce Mgr. Zlatě Houškové, která díky svým zkušenostem přidala celou řadu podnětů pro zkvalitnění textu. Příručka Jak řídit knihovnu je v českém prostředí první publikací svého druhu, která usiluje shromáždit základní praktické informace a poznatky k řízení knihovny.

Naším plánem je příručku průběžně aktualizovat a doplňovat. V přílohách najdete více než čtyřicet vzorových dokumentů (mj. různých formulářů), přibližně padesát konkrétních příkladů dokumentů z knihoven (mj. z Národní knihovny ČR) a téměř třicet návodů na řešení různých situací z praxe.

Rádi uvítáme další podněty k vylepšení příručky.

Za Knihovnický institut Národní knihovny ČR

PhDr. Vít Richter

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
rizeni/uvod.txt · Poslední úprava: 2022/12/26 15:30 autor: linda