Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.

Prozatím najdete aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení na portále Informace pro knihovny


Tisk/export
(TXT, PDF, ODT, EPUB)


Obsah

Úvod

Standard Handicap Friendly

Metodiky

Osoby s tělesným postižením

Další metodiky

Příklady dobré praxe

hf:telesne:technicke_podminky

[Nyní se nacházíte metodické části Osoby s tělesným postižením]

 

4. Technické a materiální podmínky

4.1 Opatření pro samostatný pohyb

(4.1) Knihovna vytváří vhodné fyzické a technické podmínky a opatření umožňující samostatný pobyt a pohyb osob se specifickými potřebami. Zajišťuje pravidelné kontroly funkčnosti speciálních opatření a vybavení.

 

Odstranění a architektonických bariér

Je nutné dodržení vyhlášek pro bezbariérovost (viz vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Přístup do budovy

  • Pokud pro osoby na invalidním vozíku není přístupný hlavní vchod, musí být umožněn náhradní vstup. Cesta k němu musí být zřetelně označena a upravena.
  • Všechny veřejné části knihovny musí být pro osoby na invalidním vozíku přístupné (žádoucí je bezbariérovost celé knihovny). V prostoru knihovny musí být umístěny informace nezbytné pro orientaci osoby s tělesným postižením (výtah, plošina, bezbariérové WC, přístup k PC aj.).
  • Bezbariérové rampy musí být protiskluzové a nepříliš strmé (s maximálním sklonem 1:8), opatřené z obou stran zábradlím madlem a zábranou proti sjetí vozíku do strany, přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů, před i za rampou musí být dostatečný manipulační prostor pro otočení vozíku, zvonek pro přivolání obsluhy a eventuálně zařízení pro komunikaci s personálem u vchodových dveří musí být v takové výšce, aby ho člověk na vozíku (případně i s poruchou motoriky) mohl pohodlně obsluhovat.

Dveřní prostory

Dveřní prostory musí být dostatečně široké, aby jimi bez problémů projel uživatel na vozíku nebo prošel člověk s chodítkem.

Dveře

Dveřní křídla musí být opatřena (ze strany opačné, než jsou panty dveřního křídla) vodorovnými madly. Výjimkou jsou automaticky ovládané dveře. Zasklené mohou být od výšky 400 mm, nebo musí být, do této výšky, chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

Výtahy

Výtah musí být dostatečně prostorný pro osoby na vozíku, tlačítka musí být v takové výšce, aby na ně tyto osoby lehce dosáhly. Není-li výtah vybaven automatickými dveřmi, musí být vždy k dispozici proškolený personál, který osobám s tělesným postižením pomůže.

Není-li prostor výtahu dostatečně velký, je nutné proti vstupu doplnit zrcadlo, které napomáhá osobě na vozíku mít lepší přehled o tom, co se děje za jejími zády.

Schodiště

  • S ohledem na osoby na vozíku je nutné, aby měla knihovna výtah. V případě, že to není možné, je nutné schodiště opatřit zvedací plošinou, nejlépe pro přímý převoz osoby na vozíku, nejen pro převoz osoby.
  • S ohledem na osoby s berlemi či jen špatnou stabilitou, je nutné, aby schodiště bylo doplněno madly po obou stranách, která budou přesahovat hranu prvního a posledního schodišťového stupně alespoň o 15 cm.

Uspořádání interiéru

 Knihovní pulty – výška musí umožňovat optimální komunikaci mezi knihovníkem a čtenářem / sedícím uživatelem knihovny. U pultu musí být vhodné místo k sezení (neměla by to být kolečková židle, která může být nebezpečná, nebo hluboké křeslo apod.).

  • Prostory mezi vybavením knihovny (zejména uličky mezi regály) musí být doplněny o občasné manipulační plochy dostatečně velké pro otočení vozíku.

Nábytek

Knihovna musí mít podjezdný nábytek. Nábytek, se kterým přímo manipulují čtenáři, by měl být snadno přemístitelný (opatřený kolečky, kluzáky). Podjezdný musí být i výpůjční pult. V případě, že to není možné, musí být splněny podmínky pro vhodnou komunikaci s osobou s tělesným postižením.

Bezbariérové toalety

  • Toalety musí mít dostatečně široké dveře, otevírané směrem ven.
  • Prostor musí umožnit osobě na vozíku, aby se mohla pohodlně otočit a dostat se co nejblíže k toaletě. Prostor vedle toalety musí být volný pro odložení vozíku při přesednutí na mísu.
  • Splachovadlo, madla, speciální umyvadlo a zrcadlo, případně další vybavení musí být umístěno v odpovídající výšce pro osobu na vozíku. Veškeré technické parametry bezbariérových toalet ošetřuje vyhláška č. 398/2009 Sb.

Počítačové a speciální vybavení

Knihovna může pro osoby s tělesným postižením pořídit uzpůsobené klávesnice, polohovací zařízení (velký track ball, myš doplněná externími spínači, mousepad).

4.2 Orientační systém

(4.2) V prostorách knihovny je názorný a srozumitelný orientační systém ve formě vhodné pro osoby se specifickými potřebami.

4.3 Odpočinkový prostor

(4.3) V prostorách knihovny je dobře dostupné klidné místo pro osoby se specifickými potřebami, které je vybavené tak, aby si zde mohly odpočinout.

4.4 Informační bod

(4.4) V prostorách knihovny je informační bod pro osoby se specifickými potřebami, vybavený místy k sezení a speciální technikou; případně je zde k dispozici asistenční služba.


Při plánování technických opatření a vybavení nezapomeňte také na požadavky Univerzální metodiky.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
hf/telesne/technicke_podminky.txt · Poslední úprava: 2020/10/02 00:35 autor: eva