Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:budovy_vybaveni_technika

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:budovy_vybaveni_technika [2022/02/28 14:35]
maries [Knihovní mobiliář]
rizeni:budovy_vybaveni_technika [2022/03/29 08:44] (aktuální)
linda
Řádek 41: Řádek 41:
   * má vhodně upravené a bezbariérové vstupní prostory,   * má vhodně upravené a bezbariérové vstupní prostory,
   * propojení s venkovním prostorem vytváří další místa pro uživatele,    * propojení s venkovním prostorem vytváří další místa pro uživatele, 
-  * vhodné je umístění návratového boxu (pro knihovny v obcích nad pět tisíc obyvatel),  +  * vhodné je umístění návratového boxu nebo také [[https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017367&local_base=KTD|rezervačního boxu]] (pro knihovny v obcích nad pět tisíc obyvatel),  
-  * je zajištěn dostatek parkovacích míst, stání pro kola, kočárky i „parkování“ pro psy.((ATELIER ATREA. Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012 [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf))+  * je zajištěn dostatek parkovacích míst, stání pro kola, kočárky i „parkování“ pro psy.((ATELIER ATREA. //Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2012 [cit. 2022-03-22]. 72 s. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf))
  
 <WRAP center tip 100%> <WRAP center tip 100%>
Řádek 66: Řádek 66:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Minimální plocha knihovny určená pro uživatele je 60 m2 na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. Za plochu pro uživatele je považována celková užitná plocha knihovny určená návštěvníkům.+Minimální plocha knihovny určená pro uživatele je 60 m<sup>2</sup> na 1000 obyvatel obce nebo spádové oblasti. Za plochu pro uživatele je považována celková užitná plocha knihovny určená návštěvníkům.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 91: Řádek 91:
   * Je vyhrazen výstavní prostor.    * Je vyhrazen výstavní prostor. 
   * Součástí je i prostor pro besedy a vzdělávací akce s audiovizuální technikou, podle potřeby počítačová učebna a skladový prostor.    * Součástí je i prostor pro besedy a vzdělávací akce s audiovizuální technikou, podle potřeby počítačová učebna a skladový prostor. 
-  * Vstup do knihovny může být doplněn návratovým boxem (napřbibliobox, biblioschránky aj.), +  * Vstup do knihovny může být doplněn návratovým, případně také rezervačním boxem. 
   * Výhodné je spojení s informačním centrem obce/města.    * Výhodné je spojení s informačním centrem obce/města. 
   * Dle možností knihovny je instalována bezpečnostní brána.    * Dle možností knihovny je instalována bezpečnostní brána. 
Řádek 102: Řádek 102:
   * Nachází se v samostatné budově v centru obce/města.    * Nachází se v samostatné budově v centru obce/města. 
   * V celé knihovně je zavedena wi-fi.    * V celé knihovně je zavedena wi-fi. 
-  * Vstupní prostor zahrnuje bibliobox, bistro, relaxační prostor, šatnu. Součástí vstupních prostor je počítačová učebna, klubovna, místnost pro vzdělávání, besedy a jednání, tak aby mohly fungovat i po uzavření knihovny. +  * Vstupní prostor zahrnuje návratový (případně také rezervační) box, bistro, relaxační prostor, šatnu. Součástí vstupních prostor je počítačová učebna, klubovna, místnost pro vzdělávání, besedy a jednání, tak aby mohly fungovat i po uzavření knihovny. 
   * V knihovně je WC pro veřejnost.   * V knihovně je WC pro veřejnost.
   * Místnost pro besedy je vhodné doplnit malým skladem k uskladnění zařízení účelného pro provoz těchto prostor a odpovídající audiovizuální technikou.    * Místnost pro besedy je vhodné doplnit malým skladem k uskladnění zařízení účelného pro provoz těchto prostor a odpovídající audiovizuální technikou. 
Řádek 112: Řádek 112:
   * Venkovní prostory: parkovací místa, stání pro kola, lavičky, pítko, infosystém.   * Venkovní prostory: parkovací místa, stání pro kola, lavičky, pítko, infosystém.
  
-{{:rizeni:standard_rekonstrukce.jpg?400|Standard pro postupy rekonstrukce knihoven}}+{{:rizeni:standard_rekonstrukce.jpg?400|Obr. 27: Standard pro postupy rekonstrukce knihoven}}
  
-//Obr. 27: Standard pro postupy rekonstrukce knihoven//+//Obr. 27: [[https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-postupy-rekonstrukce-knihoven|Standard pro postupy rekonstrukce knihoven]]//
  
 ===== Prostory knihoven ===== ===== Prostory knihoven =====
Řádek 154: Řádek 154:
 Hlavními kritérii při volbě nábytku jsou pohodlnost, funkčnost, vzhled, flexibilita a kvalita. Uspořádání jednotlivých kusů knihovního mobiliáře musí zajistit snadný přístup a pohodlí každému uživateli knihovny, včetně hendikepovaných.  Hlavními kritérii při volbě nábytku jsou pohodlnost, funkčnost, vzhled, flexibilita a kvalita. Uspořádání jednotlivých kusů knihovního mobiliáře musí zajistit snadný přístup a pohodlí každému uživateli knihovny, včetně hendikepovaných. 
  
-Nejviditelnějšími prvky interiéru v knihovně jsou regály, výpůjční pulty, sedací a stolový nábytek a technologie (počítače, interaktivní tabule, dataprojektor, SMART board atd.). +Nejviditelnějšími prvky interiéru v knihovně jsou regály, výpůjční pulty, sedací a stolový nábytek a technologie (počítače, interaktivní tabule, dataprojektor atd.). 
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Všechna doporučení a standardy týkající se knihovního mobiliáře najdete v dokumentu [[https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf|Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky]] a na webových stránkách [[https://mcvrk.mzk.cz/|Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven]].+Všechna doporučení a standardy týkající se rekonstrukce a vybavení knihoven najdete v dokumentech: 
 + 
 +[[https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf|Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky]]
 + 
 +[[https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-postupy-rekonstrukce-knihoven|Standard pro postupy rekonstrukce knihoven]], 
 + 
 + a na webových stránkách [[https://mcvrk.mzk.cz/|Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven]].
 </WRAP> </WRAP>
  
 {{:rizeni:web_mcvrk.jpg?400|Web Metodického centra}} {{:rizeni:web_mcvrk.jpg?400|Web Metodického centra}}
  
-//Obr. 28: Webová stránka Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven//+//Obr. 28: Web Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven// 
 + 
 +<WRAP center info 100%> 
 +Další užitečné zdroje vztahující se k obsahu této kapitoly najdete v [[rizeni:priloha_13_budovy_vybaveni_technika|příloze 13]]. 
 +</WRAP>
  
 <-centralni_sluzby_knihoven|12. Centrální služby knihoven ^obsah|Obsah^knihovnicke_organizace_a_instituce|14. Knihovnické organizace a instituce-> <-centralni_sluzby_knihoven|12. Centrální služby knihoven ^obsah|Obsah^knihovnicke_organizace_a_instituce|14. Knihovnické organizace a instituce->
rizeni/budovy_vybaveni_technika.1646055328.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/28 14:35 autor: maries