Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:moznosti_financovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
aks:moznosti_financovani [2019/09/20 08:39]
eva vytvořeno
aks:moznosti_financovani [2019/10/06 08:05]
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== -#15 Dotační programy ====== +====== -#16 Možnosti financování ====== 
-Přechod na nový knihovní software lze financovat z více zdrojů. Kromě rozpočtu zřizovatele nebo sponzorských darů či dárcovských programů jsou to dotační programy. Využít lze zejména dotační programy VISK. V některých případech (např. na nejrůznější inovativní řešení) je možné využít také další typy dotačních programů (dotační programy EU aj.).+Přechod na nový knihovní software lze financovat z více zdrojů. Kromě rozpočtu zřizovatele nebo sponzorských darů či dárcovských programů lze využít dotační programy, zejména VISK. V některých případech (např. na nejrůznější inovativní řešení) je možné uvažovat i o dalších dotačních programech (napřo evropských fondech).
  
 ===== - Dotační program VISK 3 ===== ===== - Dotační program VISK 3 =====
  
-Změnu knihovního softwaru nebo pořízení softwaru v knihovně, která dosud není automatizována, je možné financovat z dotací v programu [[https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni|VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven]], jehož cílem je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT). V programech VISK je mimo jiné kladen důraz na inovativní řešení, na řešení přispívající ke spolupráci knihoven a řešení podporující rovný přístup znevýhodněných uživatelů ke službám knihoven.+Změnu knihovního softwaru nebo pořízení softwaru v knihovně, která dosud není automatizována, je možné financovat z dotací v programu (resp. přesněji podprogramu) [[https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni|VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven]], jehož cílem je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních a komunikačních technologií. V programech VISK je mimo jiné kladen důraz na inovativní řešení, na řešení přispívající ke spolupráci knihoven a řešení podporující rovný přístup znevýhodněných uživatelů ke službám knihoven.
  
 Z dotace je možné hradit pořízení hardwaru a softwaru, převod dat, programátorskou podporu pro zapojení knihoven nebo knihovních softwarů do kooperativních projektů apod.  Z dotace je možné hradit pořízení hardwaru a softwaru, převod dat, programátorskou podporu pro zapojení knihoven nebo knihovních softwarů do kooperativních projektů apod. 
Řádek 12: Řádek 12:
 ===== - Další dotační programy VISK ===== ===== - Další dotační programy VISK =====
  
-Projekty související s problematikou automatizace a knihovních softwarů je možné financovat i z dalších programů (resp. přesněji podprogramů) VISK. Jde zejména o program [[https://visk.nkp.cz/visk-9-ii|VISK 9II]], který podporuje spolupráci při tvorbě národních autorit a jejich implementaci do knihovních katalogů. +Projekty související s problematikou automatizace a knihovních softwarů je možné financovat i z dalších programů VISK. Jde zejména o program [[https://visk.nkp.cz/visk-9-ii|VISK 9II]], který podporuje spolupráci při tvorbě národních autorit a jejich implementaci do knihovních katalogů. 
  
 ===== - TechSoup ===== ===== - TechSoup =====
-[[https://www.techsoup.cz/|TechSoup]] je dárcovský program Microsoftu, který je určen pro neziskové organizace. V rámci něj mohou tyto organizace pořídit běžný software (případně hardware) za zlomek běžné ceny. V programu jsou k dispozici nejen produkty Microsoftu, ale také dalších partnerů programu. Je možné pořídit operační systém, kancelářské balíky či další typy softwarů. U hardwaru pak jde o switche, počítače a další zařízení.+[[https://www.techsoup.cz/|TechSoup]] je dárcovský program Microsoftu, který je určen pro neziskové organizace. V rámci něj mohou tyto organizace pořídit běžný software (případně hardware) za zlomek běžné ceny. V programu jsou k dispozici nejen produkty Microsoftu, ale také dalších partnerů programu. Je možné pořídit operační systém, kancelářské balíky či další typy softwarů. U hardwaru pak jde o switche, počítače a další zařízení. Podrobnosti o programu najdete na [[https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/techsoup|portálu Informace pro knihovny]].
  
-**Knihovny mohou program TechSoup využít pro pořízení softwaru na počítače pro uživatele** (nelze jej použít na počítače pro personál).+**Knihovny mohou program TechSoup využít pro pořízení softwaru na počítače pro uživatele** (nelze jej použít na počítače pro pracovníky).
  
-[[https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/techsoup|Informace o programu TechSoup na portále Informace pro knihovny]] 
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-Aby knihovna mohla dárcovský program TechSoup využívat, musí se nejdříve do programu zaregistrovat. Je nutné počítat s tím, že nějakou dobu trvá, než se vyřídí všechny nutné administrativní úkony spojené s registrací. Nejdříve se knihovna musí zaregistrovat na stránkách TechSoup. Poté je vyzvána k předložení několika dokumentů, zejména osvědčení o zápisu do evidence veřejných knihoven, zakládací listiny/statutu knihovny, knihovního řádu, jmenování statutárního zástupce aj. Po prozkoumání, zda jsou splněna kritéria pro využívání programu, je uživatelský účet aktivován a knihovna může vybírat produkty. K získání některých softwarů je navíc nutná registrace u dodavatele daného softwaru (např. pro stažení operačního systému Microsoft Windows). Proto je nutné v této oblasti spolupracovat s IT pracovníkem knihovny.+Aby knihovna mohla dárcovský program TechSoup využívat, musí se nejdříve do programu zaregistrovat. Je nutné počítat s tím, že nějakou dobu trvá, než se vyřídí všechny administrativní úkony spojené s registrací. Nejdříve se knihovna musí zaregistrovat na stránkách TechSoup. Poté je vyzvána k předložení několika dokumentů, zejména osvědčení o zápisu do evidence veřejných knihoven, zakládací listiny/statutu knihovny, knihovního řádu, jmenování statutárního zástupce aj. Po prozkoumání, zda jsou splněna kritéria pro využívání programu, je uživatelský účet aktivován a knihovna může vybírat produkty. K získání některých softwarů je navíc nutná registrace u dodavatele daného softwaru (např. pro stažení operačního systému Microsoft Windows). Proto je nutné v této oblasti spolupracovat s IT pracovníkem knihovny.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 42: Řádek 41:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +<-rozpocet_projektu|15. Rozpočet projektu^obsah|Obsah^vyber_softwaru|17. Výběr softwaru->
aks/moznosti_financovani.txt · Poslední úprava: 2019/10/06 08:05 autor: linda