Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:literatura

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rizeni:literatura [2022/03/25 17:04]
linda
rizeni:literatura [2022/03/28 15:39] (aktuální)
linda
Řádek 14: Řádek 14:
   * DANIELISOVÁ, Tereza. //Knihovní zákon: komentář//. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xii, 89 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-156-1.   * DANIELISOVÁ, Tereza. //Knihovní zákon: komentář//. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xii, 89 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-156-1.
   * Databáze českých článků: báze ANL. //Souborný katalog České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2021-06-07]. Dostupné z: https://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/databaze-ceskych-clanku-baze-anl   * Databáze českých článků: báze ANL. //Souborný katalog České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna ČR [cit. 2021-06-07]. Dostupné z: https://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/databaze-ceskych-clanku-baze-anl
-  * //Designové myšlení pro knihovny: příručka pro knihovny zaměřené na uživatele// [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví MU, 2016 [cit. 2022-03-22]. 202 s. ISBN 978-80-88123-11.8. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/30/26/83/designove_mysleni_pro_knihovny.pdf+  * //Designové myšlení pro knihovny: příručka pro knihovny zaměřené na uživatele// [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví MU, 2016 [cit. 2022-03-22]. 202 s. ISBN 978-80-88123-11.8. Dostupné z: __ BROKEN-LINK:https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/30/26/83/designove_mysleni_pro_knihovny.pdf LINK-BROKEN __
   * Digitální knihovny. //Národní knihovna České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 01.10.2021 [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny   * Digitální knihovny. //Národní knihovna České republiky// [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 01.10.2021 [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny
   * DOBROZEMSKÝ, Václav. Některé otázky právního postavení vedoucího příspěvkové organizace obce. //DAUČ// [online]. Praha: Wolters Kluwer, 23. 6. 2017 [cit. 2021-02-21]. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=234574   * DOBROZEMSKÝ, Václav. Některé otázky právního postavení vedoucího příspěvkové organizace obce. //DAUČ// [online]. Praha: Wolters Kluwer, 23. 6. 2017 [cit. 2021-02-21]. Dostupné z: https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=234574
Řádek 67: Řádek 67:
   * //Ptejte se knihovny// [online]. Praha: Národní knihovna ČR, ©2004-2014 [cit. 2021-06-07]. Dostupné z: https://www.ptejteseknihovny.cz/   * //Ptejte se knihovny// [online]. Praha: Národní knihovna ČR, ©2004-2014 [cit. 2021-06-07]. Dostupné z: https://www.ptejteseknihovny.cz/
   * PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. //Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit//. Praha: Grada, 2007. 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3.   * PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. //Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit//. Praha: Grada, 2007. 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3.
-  * //Registr digitalizace: evidence dokumentů digitalizovaných v ČR// [online]. Praha, 2017 [cit. 2021-06-07]. Dostupné z: http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/home+  * //Registr digitalizace: evidence dokumentů digitalizovaných v ČR// [online]. Praha, 2017 [cit. 2021-06-07]. Dostupné z: https://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/home
   * //Registr smluv// [online]. Ministerstvo vnitra, ©2016 [2021-02-25]. Dostupné z: https://smlouvy.gov.cz/   * //Registr smluv// [online]. Ministerstvo vnitra, ©2016 [2021-02-25]. Dostupné z: https://smlouvy.gov.cz/
   * RICHTER, Vít a Marie ŠEDÁ. //Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů: studijní text// [online]. Verze 1.2. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2021 [cit. 2022-03-24]. Dostupné z: https://www.msvk.cz/data/filemanager/source/studijn%c3%ad%20texty%20pro%20knihovn%c3%adky/2020%20-%20aktualizace/19_Richter_Seda_Zpracovani_koncepci_verze_1.2.pdf   * RICHTER, Vít a Marie ŠEDÁ. //Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů: studijní text// [online]. Verze 1.2. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2021 [cit. 2022-03-24]. Dostupné z: https://www.msvk.cz/data/filemanager/source/studijn%c3%ad%20texty%20pro%20knihovn%c3%adky/2020%20-%20aktualizace/19_Richter_Seda_Zpracovani_koncepci_verze_1.2.pdf
rizeni/literatura.txt · Poslední úprava: 2022/03/28 15:39 autor: linda