Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:funkcni_grafika_webu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
pristupnost:funkcni_grafika_webu [2020/09/24 11:10] epubpristupnost:funkcni_grafika_webu [2020/09/24 13:23] (aktuální) epub
Řádek 103: Řádek 103:
 Na obr. 7 je ukázka sloganu knihovny umístěného na obrázku. Vzhledem k tomu, že jde o větší písmo a krátký text, nejde o kritický problém, ale část textu "Knihovna, kde to žije" není příliš výrazná, což kupříkladu uživatelům se zrakovým postižením může ztížit vnímání informací. \\  Na obr. 7 je ukázka sloganu knihovny umístěného na obrázku. Vzhledem k tomu, že jde o větší písmo a krátký text, nejde o kritický problém, ale část textu "Knihovna, kde to žije" není příliš výrazná, což kupříkladu uživatelům se zrakovým postižením může ztížit vnímání informací. \\ 
  
-{{:pristupnost:obrazek_na_pozadi_2.png|Obr. 7: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad}} \\ +{{:pristupnost:obrazek_na_pozadi_2.png?845|Obr. 7: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad}} \\ 
 //Obr. 7: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))// //Obr. 7: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//
  
 Obr. 8 ukazuje použití jednobarevného pruhu pro zlepšení čitelnosti textu. \\  Obr. 8 ukazuje použití jednobarevného pruhu pro zlepšení čitelnosti textu. \\ 
  
-{{:pristupnost:text_na_obrazku1.png|Obr. 8: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku}} \\ +{{:pristupnost:text_na_obrazku1.png?845|Obr. 8: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku}} \\ 
 //Obr. 8: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))// //Obr. 8: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//
  
 Obr. 9 zobrazuje řešení, kdy je čitelnost obrázku řešena "znevýrazněním" části obrázku, v tomto případě snížením jasu. \\  Obr. 9 zobrazuje řešení, kdy je čitelnost obrázku řešena "znevýrazněním" části obrázku, v tomto případě snížením jasu. \\ 
  
-{{:pristupnost:text_na_obrazku2.png|Obr. 9: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu}} \\ +{{:pristupnost:text_na_obrazku2.png?845|Obr. 9: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu}} \\ 
 //Obr. 9: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))// //Obr. 9: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//
  
pristupnost/funkcni_grafika_webu.txt · Poslední úprava: 2020/09/24 13:23 autor: epub