Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:funkcni_grafika_webu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pristupnost:funkcni_grafika_webu [2020/09/24 08:57] lindapristupnost:funkcni_grafika_webu [2020/09/24 13:23] (aktuální) epub
Řádek 57: Řádek 57:
  
 {{:pristupnost:kontrast_1.png|Obr. 1: Kombinace bílé a šedé barvy (#FFFFFF a #A6A6A6) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\  {{:pristupnost:kontrast_1.png|Obr. 1: Kombinace bílé a šedé barvy (#FFFFFF a #A6A6A6) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\ 
-//Obr. 1: Kombinace bílé a šedé barvy (#FFFFFF a #A6A6A6) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj: [[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=FFFFFF&bcolor=A6A6A6|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//+//Obr. 1: Kombinace bílé a šedé barvy (#FFFFFF a #A6A6A6) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj: [[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=FFFFFF&bcolor=A6A6A6|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//
  
 {{:pristupnost:kontrast_2.png|Obr. 2: Kombinace světle modré a bílé barvy (#FFFFFF a #70BAFF) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\  {{:pristupnost:kontrast_2.png|Obr. 2: Kombinace světle modré a bílé barvy (#FFFFFF a #70BAFF) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\ 
-//Obr. 2: Kombinace světle modré a bílé barvy (#FFFFFF a #70BAFF) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj:[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=FFFFFF&bcolor=70BAFF|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//+//Obr. 2: Kombinace světle modré a bílé barvy (#FFFFFF a #70BAFF) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj:[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=FFFFFF&bcolor=70BAFF|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//
  
 {{:pristupnost:kontrast_3.png|Obr. 3: Kombinace zlaté a bílé barvy (#DAA401 a #FFFFFF) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\  {{:pristupnost:kontrast_3.png|Obr. 3: Kombinace zlaté a bílé barvy (#DAA401 a #FFFFFF) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\ 
-//Obr. 3: Kombinace zlaté a bílé barvy (#DAA401 a #FFFFFF) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj:[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=DAA401&bcolor=FFFFFF|WebAIM]], získáno 2020-05-17)// +//Obr. 3: Kombinace zlaté a bílé barvy (#DAA401 a #FFFFFF) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj:[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=DAA401&bcolor=FFFFFF|WebAIM]], získáno 2020-05-17)// 
  
 {{:pristupnost:kontrast_4.png|Obr. 4: Kombinace bílé a žluté barvy (#FFFFFF a #FFF947) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\ {{:pristupnost:kontrast_4.png|Obr. 4: Kombinace bílé a žluté barvy (#FFFFFF a #FFF947) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\
 //Obr. 4: Kombinace bílé a žluté barvy (#FFFFFF a #FFF947) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj: //Obr. 4: Kombinace bílé a žluté barvy (#FFFFFF a #FFF947) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj:
-[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=FFFFFF&bcolor=FFF947|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//+[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=FFFFFF&bcolor=FFF947|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//
  
 {{:pristupnost:kontrast_5.png|Obr. 5: Kombinace černé a modré barvy (#000000 a #06073C) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\ {{:pristupnost:kontrast_5.png|Obr. 5: Kombinace černé a modré barvy (#000000 a #06073C) s nedostatečným kontrastním poměrem}} \\
-//Obr. 4: Kombinace černé a modré barvy (#000000 a #06073C) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj: +//Obr. 5: Kombinace černé a modré barvy (#000000 a #06073C) s nedostatečným kontrastním poměrem (zdroj: 
-[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=000000&bcolor=06073C|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//+[[https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=000000&bcolor=06073C|WebAIM]], získáno 2020-05-17)//
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
Řádek 96: Řádek 96:
  
 ==== Příklady použití obrázku na pozadí ==== ==== Příklady použití obrázku na pozadí ====
-Na obr. je pozvánka na předvánoční akci knihovny, na níž text téměř nejde přečíst. I když uvedený příklad je opravdu extrémně problematický, obrázky jako podklad jsou problematické téměř vždy, ať už se jedná o fotografie, kresby či malby, vzorek na pozadí webu apod. \\ +Na obr. je pozvánka na předvánoční akci knihovny, na níž text téměř nejde přečíst. I když uvedený příklad je opravdu extrémně problematický, obrázky jako podklad jsou problematické téměř vždy, ať už se jedná o fotografie, kresby či malby, vzorek na pozadí webu apod. \\ 
  
-{{:pristupnost:obrazek_na_pozaci.png|Obr. 4: Příklad nevhodně zvoleného podkladu textu}} \\  +{{:pristupnost:obrazek_na_pozaci.png|Obr. 6: Příklad nevhodně zvoleného podkladu textu}} \\  
-//Obr. 4: Příklad nevhodně zvoleného podkladu textu (zdroj: archiv autorky)// +//Obr. 6: Příklad nevhodně zvoleného podkladu textu (zdroj: archiv autorky)// 
  
-Na obr. je ukázka sloganu knihovny umístěného na obrázku. Vzhledem k tomu, že jde o větší písmo a krátký text, nejde o kritický problém, ale část textu "Knihovna, kde to žije" není příliš výrazná, což kupříkladu uživatelům se zrakovým postižením může ztížit vnímání informací. \\ \\ +Na obr. je ukázka sloganu knihovny umístěného na obrázku. Vzhledem k tomu, že jde o větší písmo a krátký text, nejde o kritický problém, ale část textu "Knihovna, kde to žije" není příliš výrazná, což kupříkladu uživatelům se zrakovým postižením může ztížit vnímání informací. \\ 
  
-{{:pristupnost:obrazek_na_pozadi_2.png|Obr. 5: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad}} \\  +{{:pristupnost:obrazek_na_pozadi_2.png?845|Obr. 7: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad}} \\  
-//Obr. 5: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//+//Obr. 7: Příklad mírně problematického textu umístěného na obrázkový podklad (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//
  
-Obr. ukazuje použití jednobarevného pruhu pro zlepšení čitelnosti textu. \\ \\ +Obr. ukazuje použití jednobarevného pruhu pro zlepšení čitelnosti textu. \\ 
  
-{{:pristupnost:text_na_obrazku1.png|Obr. 6: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku}} \\  +{{:pristupnost:text_na_obrazku1.png?845|Obr. 8: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku}} \\  
-//Obr. 6: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//+//Obr. 8: Příklad využití barevného pruhu jako podkladu pro text v obrázku (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//
  
-Obr. zobrazuje řešení, kdy je čitelnost obrázku řešena "znevýrazněním" části obrázku, v tomto případě snížením jasu. \\ +Obr. zobrazuje řešení, kdy je čitelnost obrázku řešena "znevýrazněním" části obrázku, v tomto případě snížením jasu. \\ 
  
-{{:pristupnost:text_na_obrazku2.png|Obr. 7: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu}} \\  +{{:pristupnost:text_na_obrazku2.png?845|Obr. 9: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu}} \\  
-//Obr. 7: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//+//Obr. 9: Příklad vložení textu do obrázku s využitím části obrázku upravené snížením jasu (zdroj: archiv autorky((Jako podklad pro text byl použit obrázek ze serveru [[https://pixabay.com/|Pixabay]], jehož autorem je Luboš Houska.)))//
  
  
pristupnost/funkcni_grafika_webu.txt · Poslední úprava: 2020/09/24 13:23 autor: epub