Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hf:sidebar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
hf:sidebar [2020/09/27 14:56] evahf:sidebar [2021/11/28 14:20] (aktuální) eva
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP center round important >
 +**V současné době pracujeme na aktualizaci metodik ke standardu Handicap Friendly. Aktualizované metodiky budou zveřejněny během roku 2022 na tomto portále.**
  
-**Obsah**\\ +Prozatím najdete [[https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-friendly-2019|aktuální verzi příručky Rovný přístup - Standard Handicap Friendly ke stažení]] na portále Informace pro knihovny 
-**Standard Handicap Friendly** \\ +</WRAP>
-{{section>hf:obsah#standard_handicap_friendly&nodate&noheader&nouser}} +
---- +
-**Bezbariérová knihovna**+
  
-{{section>hf:obsah#bezbarierova_knihovna&nodate&noheader&nouser}} 
  
-**Další metodiky** \\+-------------- 
 +**[[wiki:ebook_help|]]**  \\ 
 +(TXT, PDF, ODT, EPUB)\\ 
 +-------------- 
 + 
 +[[hf:obsah|]] \\ 
 + 
 +[[hf:uvod|]]  \\ 
 +===== Standard Handicap Friendly===== 
 + 
 +{{section>hf:obsah#standard_handicap_friendly&nodate&noheader&nouser}} 
 + 
 +=====Metodiky ke standardu===== 
 +[[hf:univerzalni:start|]] \\
 [[hf:zrak:zrakove_postizeni|]] \\ [[hf:zrak:zrakove_postizeni|]] \\
 [[hf:sluch:sluchove_postizeni|]] \\ [[hf:sluch:sluchove_postizeni|]] \\
 [[hf:telesne:telesne_postizeni|]] \\ [[hf:telesne:telesne_postizeni|]] \\
-[[hf:mentalni:mentalni_postizeni|]] \\+[[hf:mentalni:mentalni_postizeni|]] \\ \\ 
 + 
 + 
 +---------------- 
 + 
 +===== Příklady dobré praxe ===== 
 + 
 +[[hf:dobrapraxe:start|]] 
 + 
 + 
 +------------------- 
 + 
 + 
 +**[[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSSn2lCLh-R3vBmNjxA93IyEzX0HbsYVAdnTV7w0A8id-Zw/viewform?usp=pp_url&entry.1286537076=P%C5%99%C3%ADstupn%C3%A9+webov%C3%A9+str%C3%A1nky|Kontaktujte nás]]**
  
 +--------------
 +[[https://ipk.nkp.cz/|INFORMACE PRO KNIHOVNY]]
  
 +~~NOCACHE~~
hf/sidebar.1601211385.txt.gz · Poslední úprava: 2020/09/27 14:56 autor: eva