Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:testovani_softwaru

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
aks:testovani_softwaru [2019/09/27 13:10] lindaaks:testovani_softwaru [2019/10/06 08:18] linda
Řádek 13: Řádek 13:
 ===== - Cyklus testování importovaných dat a jejich kvality ===== ===== - Cyklus testování importovaných dat a jejich kvality =====
  
-Jako první bývají testována data pro import při jejich zkušebním [[aks:prevod_dat| převodu]] do nového softwaru. Průběh testování obvykle závisí na kvalitě dat. K [[aks:prevod_dat#analyza_a_zpracovani_dat|analýze a kontrole kvality dat]] a k čištění dat lze využít různé [[aks:prevod_dat#nastroje_pro_kontrolu_a_cisteni_dat|běžné i speciální softwarové nástroje]], případně funkce dostupné ve starém knihovním softwaru. Testování dat většinou probíhá v několika cyklech (zejména u bibliografických záznamů). Testovacímu importu dat by v ideálním případě měla předcházet kontrola kvality dat a příprava knihovního fondu.+Data pro import bývají nejprve testována při zkušebním [[aks:prevod_dat| převodu]] do nového softwaru. Průběh testování obvykle závisí na kvalitě dat. K [[aks:prevod_dat#analyza_a_zpracovani_dat|analýze a kontrole kvality dat]] a k čištění dat lze využít různé [[aks:prevod_dat#nastroje_pro_kontrolu_a_cisteni_dat|běžné i speciální softwarové nástroje]], případně funkce dostupné ve starém knihovním softwaru. Testování dat většinou probíhá v několika cyklech (zejména u bibliografických záznamů). Testovacímu importu dat by v ideálním případě měla předcházet kontrola kvality dat a příprava knihovního fondu.
  
-I přes kontrolu dat první testovací import dat obvykle ukáže chyby, které je nutné odstranit((Někdy tyto chyby způsobí, že import vůbec není možný; jindy import proběhne, ale data či záznamy obsahující chybu jsou importovány nesprávně nebo nejsou importovány vůbec. Chyby v importovaných datech mohou mít vliv na některé funkce softwaru (např. chybně naimportované záznamy MARC mohou způsobit problémy při vyhledávání nebo zobrazení záznamu apod.).)). Specifikaci chyb týkajících se dat a jejich kvality lze při importu většinou získat ze systémových chybových hlášení (např. výpis identifikátorů záznamů, exemplářů nebo čtenářů s uvedeným problémem). Po odstranění zjištěných chyb probíhá další testovací import a případná oprava chyb. Tyto cykly se opakují podle potřeby, dokud nejsou všechny podstatné chyby odstraněny.+I přes kontrolu dat první testovací import dat obvykle ukáže chyby, které je nutné odstranit((Někdy tyto chyby způsobí, že import vůbec není možný; jindy import proběhne, ale záznamy obsahující chybu jsou importovány nesprávně nebo nejsou importovány vůbec. Chyby v importovaných datech mohou mít vliv na některé funkce softwaru (např. chybně naimportované záznamy MARC mohou způsobit problémy při vyhledávání nebo zobrazení záznamu).)). Specifikaci chyb týkajících se dat a jejich kvality lze při importu většinou získat ze systémových chybových hlášení (např. výpis identifikátorů záznamů, exemplářů nebo čtenářů s uvedeným problémem). Po odstranění zjištěných chyb probíhá další testovací import a případná oprava chyb. Tyto cykly se opakují podle potřeby, dokud nejsou všechny podstatné chyby odstraněny.
  
 ===== - Kontrolní seznam pro testování jednotlivých funkcí/modulů ===== ===== - Kontrolní seznam pro testování jednotlivých funkcí/modulů =====
  
-Velkou pomocí pro testování funkcí a modulů knihovního softwaru jsou kontrolní seznamy pro testování funkcí, obvykle ve formě tabulky, do které je možné zaznamenat kdo, kdy a s jakým výsledkem danou funkci testoval, viz{{ :aks:testovani_pri_upgradu.pdf | příklad kontrolního seznamu pro testování online katalogu v knihovním softwaru Evergreen (PDF, 42 kB)}}. +Velkou pomocí pro testování funkcí a modulů knihovního softwaru jsou kontrolní seznamy pro testování funkcí, obvykle ve formě tabulky, do které je možné zaznamenat kdo, kdy a s jakým výsledkem danou funkci testoval, viz{{ :aks:testovani_pri_upgradu.pdf|příklad kontrolního seznamu pro testování online katalogu v knihovním softwaru Evergreen (PDF, 42 kB)}}. 
  
  
aks/testovani_softwaru.txt · Poslední úprava: 2019/10/06 08:18 autor: linda