Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:technologicky_plan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:technologicky_plan [2019/09/27 13:29]
linda
aks:technologicky_plan [2019/10/06 07:43] (aktuální)
linda
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí [[aks:strategicky_technologicky_plan|širší strategie knihovny v oblasti informačních technologií]], změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.+I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí [[aks:strategicky_technologicky_plan|širší strategie knihovny v oblasti informačních a komunikačních technologií]], změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.
  
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
Řádek 11: Řádek 11:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Při tvorbě technologického plánu v rámci přechodu na nový knihovní software byste neměli zapomenout zejména na tyto oblasti:+Do technologického plánu byste měli zahrnout zejména tyto oblasti:
  
   * výběr softwaru;   * výběr softwaru;
Řádek 17: Řádek 17:
   * zajištění internetové konektivity;   * zajištění internetové konektivity;
   * nezbytná elektronistalace;   * nezbytná elektronistalace;
-  * RFID nebo zařízení pro ochranu fondu;+  * RFID brány nebo zařízení pro ochranu fondu;
   * zařízení pro samoobslužnou výpůjčku;   * zařízení pro samoobslužnou výpůjčku;
   * převod, testování a opravy dat;   * převod, testování a opravy dat;
   * nastavení bezpečnostních postupů;   * nastavení bezpečnostních postupů;
   * plány pro zálohu a obnovu dat;   * plány pro zálohu a obnovu dat;
-  * napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případné provedení nutných změn stávajících systémů a služeb;+  * napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případně provedení nutných změn stávajících systémů a služeb;
   * postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu;   * postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu;
   * nastavení a testování knihovního softwaru;   * nastavení a testování knihovního softwaru;
aks/technologicky_plan.1569583759.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/27 13:29 autor: linda