Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:technologicky_plan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:technologicky_plan [2019/09/20 11:05]
linda
aks:technologicky_plan [2019/10/06 07:43] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== -#Technologický plán ======+====== -#Technologický plán ======
  
  
-I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí [[aks:strategicky_technologicky_plan|širší strategie knihovny v oblasti informačních technologií]], změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.+I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí [[aks:strategicky_technologicky_plan|širší strategie knihovny v oblasti informačních a komunikačních technologií]], změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.
  
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
Řádek 11: Řádek 11:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Při tvorbě technologického plánu v rámci přechodu na nový knihovní software byste neměli zapomenout zejména na tyto oblasti:+Do technologického plánu byste měli zahrnout zejména tyto oblasti:
  
   * výběr softwaru;   * výběr softwaru;
Řádek 17: Řádek 17:
   * zajištění internetové konektivity;   * zajištění internetové konektivity;
   * nezbytná elektronistalace;   * nezbytná elektronistalace;
-  * RFID nebo zařízení pro ochranu fondu;+  * RFID brány nebo zařízení pro ochranu fondu;
   * zařízení pro samoobslužnou výpůjčku;   * zařízení pro samoobslužnou výpůjčku;
   * převod, testování a opravy dat;   * převod, testování a opravy dat;
   * nastavení bezpečnostních postupů;   * nastavení bezpečnostních postupů;
   * plány pro zálohu a obnovu dat;   * plány pro zálohu a obnovu dat;
-  * napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případné provedení nutných změn stávajících systémů a služeb;+  * napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případně provedení nutných změn stávajících systémů a služeb;
   * postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu;   * postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu;
   * nastavení a testování knihovního softwaru;   * nastavení a testování knihovního softwaru;
Řádek 35: Řádek 35:
   * server nebo servery, routery, UPS (zdroje napájení) aj.;   * server nebo servery, routery, UPS (zdroje napájení) aj.;
   * provoz hardwaru (optimální klimatické podmínky serveru, zabezpečení místnosti proti neoprávněnému vstupu apod.);   * provoz hardwaru (optimální klimatické podmínky serveru, zabezpečení místnosti proti neoprávněnému vstupu apod.);
-  * pracovní stanice pro personál;+  * pracovní stanice pro zaměstnance;
   * další vybavení (monitory, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů / čipových karet, čtecí zařízení pro RFID, tiskárny a jiná periferní zařízení).   * další vybavení (monitory, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů / čipových karet, čtecí zařízení pro RFID, tiskárny a jiná periferní zařízení).
  
Řádek 42: Řádek 42:
  
  
-Pokud v rámci změny knihovního softwaru pořizujete nové počítače nebo jiné hardwarové vybavení, nezapomeňte na související příslušenství (zásuvky, držáky na kabely apod) a vhodný nábytek (počítačové stoly, židle apod.). Pamatujte na podjezdnost stolů, dostatečný prostor a správné umístění nábytku tak, aby počítače mohli využívat i uživatelé s tělesným postižením.+Pokud v rámci změny knihovního softwaru pořizujete nové počítače nebo jiné hardwarové vybavení, nezapomeňte na související příslušenství (zásuvky, držáky na kabely apod) a vhodný nábytek (počítačové stoly, židle apod.). Pamatujte na podjezdnost stolů, dostatečný prostor a správné umístění nábytku tak, aby počítače mohli využívat i uživatelé s tělesným postižením.((Informace o vhodném vybavení knihovny pro uživatele s postižením najdete v příručce [[https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-friendly-2019|Rovný přístup: Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením]].))
 </WRAP> </WRAP>
  
 Cenové aspekty technologického plánu přechodu na nový knihovní software jsou uvedeny v kapitole Cenové aspekty technologického plánu přechodu na nový knihovní software jsou uvedeny v kapitole
-[[aks:financovani|Rozpočet projektu]].+[[aks:rozpocet_projektu|Rozpočet projektu]]. 
 + 
 +<-nove_technologie_a_sluzby|8. Nové technologie a služby^obsah|Obsah^typy_knihovniho_softwaru|10. Typy knihovního softwaru->
  
aks/technologicky_plan.1568970304.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/20 11:05 autor: linda