Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:technologicky_plan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:technologicky_plan [2019/07/15 09:12]
eva
aks:technologicky_plan [2019/10/06 07:43] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Technologický plán přechodu na nový sofware ======+====== -#9 Technologický plán ======
  
  
-I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí [[aks:strategicky_technologicky_plan|širší strategie knihovny v oblasti informačních technologií]], změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, kterými se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.+I když knihovní software a případné požadavky na jeho změnu jsou součástí [[aks:strategicky_technologicky_plan|širší strategie knihovny v oblasti informačních a komunikačních technologií]], změna knihovního softwaru obvykle vyžaduje vytvoření detailního technologického plánu s jednotlivými kroky, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout požadovaného cíle. Aby byl projekt změny softwaru úspěšný, musí tento plán obsahovat popis potřebného hardwaru i softwaru, síťové i další infrastruktury, činností a procedur, školení aj.
  
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
Řádek 11: Řádek 11:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Při tvorbě technologického plánu v rámci přechodu na nový knihovní software byste neměli zapomenout zejména na tyto oblasti: +Do technologického plánu byste měli zahrnout zejména tyto oblasti:
- +
-  * Výběr softwaru: +
-    * Požadované cíle a funkce softwaru, návaznost na další služby (z hlediska technologií), včetně jejich nastavení a zprovoznění. +
-    * Požadované změny procesů knihovny  +
-    * Požadavky na software, jeho typ, způsob provozu (a servis), jednotlivé moduly a doplňky +
-    * Požadovaný počet licencí +
-  * Požadavky na hardware +
-    * Server nebo servery, routery, UPS (zdroje napájení) aj. +
-    * Požadované podmínky provozu hardwaru (optimální klimatické podmínky serveru,zabezpečení místnosti apod.) +
-    * Pracovní stanice pro personál +
-    * Další vybavení (monitory, klávesnice, myši čtečky čárových kódů / čipových karet, čtecí zařízení pro RFID, tiskárny) +
-  * Zajištění internetové konektivity +
-  * Nezbytná elektronistalace aj. +
-  * RFID nebo zařízení pro ochranu fondu +
-  * Zařízení pro samoobslužnou výpůjčku +
-  * Konverze a migrace a testování a opravy dat +
-  * Nastavení bezpečnostních procedur +
-  * Plány pro zálohu a obnovu dat +
-  * Napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případné provedení nutných změn stávajících systémů a služeb +
-  * Postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu +
-  * Nastavení a testování knihovního softwaru  +
-  * Školení zaměstnanců i uživatelů((Webber, Desiree a Peters, Andrew. Integrated library systems: planning, selecting, and implementing. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. xii, 183 s. ISBN 978-1-59158-897-9. S. 70-71, 77-84))+
  
 +  * výběr softwaru;
 +  * požadavky na hardware;
 +  * zajištění internetové konektivity;
 +  * nezbytná elektronistalace;
 +  * RFID brány nebo zařízení pro ochranu fondu;
 +  * zařízení pro samoobslužnou výpůjčku;
 +  * převod, testování a opravy dat;
 +  * nastavení bezpečnostních postupů;
 +  * plány pro zálohu a obnovu dat;
 +  * napojení na další poskytované elektronické služby a kooperativní projekty, případně provedení nutných změn stávajících systémů a služeb;
 +  * postup při instalaci nového knihovního softwaru a způsob nasazení do provozu;
 +  * nastavení a testování knihovního softwaru;
 +  * školení zaměstnanců i uživatelů((WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. //Integrated library systems: planning, selecting, and implementing//. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010, s. 70–71, 77–84. ISBN 978-1-59158-897-9.))
  
 +Pokud jde o výběr **softwaru**, technologický plán by měl obsahovat:
 +  * požadované cíle a funkce softwaru, návaznost na další služby (z hlediska technologií), včetně jejich nastavení a zprovoznění;
 +  * požadované změny procesů knihovny;
 +  * požadavky na software, jeho typ, způsob provozu (a servis), jednotlivé moduly a doplňky;
 +  * požadovaný počet licencí.
 +V případě **hardwaru** by měly do plánu být začleněny požadavky na:
 +  * server nebo servery, routery, UPS (zdroje napájení) aj.;
 +  * provoz hardwaru (optimální klimatické podmínky serveru, zabezpečení místnosti proti neoprávněnému vstupu apod.);
 +  * pracovní stanice pro zaměstnance;
 +  * další vybavení (monitory, klávesnice, myši, čtečky čárových kódů / čipových karet, čtecí zařízení pro RFID, tiskárny a jiná periferní zařízení).
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
Řádek 41: Řádek 42:
  
  
-Pokud v rámci změny knihovního softwaru porizujete nové počítače nebo jiné hardwarové vybavení, nezapomeňte na související příslušenství (zásuvky, držáky na kabely apod) a vhodný nábytek (počítačové stoly, židle apod.). Pamatujte přitom, na podjezdnost stolů,  dostatečný prostor a správné umístění nábytku tak, aby počítače mohli využívat i uživatelé s tělesným postižením.+Pokud v rámci změny knihovního softwaru pořizujete nové počítače nebo jiné hardwarové vybavení, nezapomeňte na související příslušenství (zásuvky, držáky na kabely apod) a vhodný nábytek (počítačové stoly, židle apod.). Pamatujte na podjezdnost stolů, dostatečný prostor a správné umístění nábytku tak, aby počítače mohli využívat i uživatelé s tělesným postižením.((Informace o vhodném vybavení knihovny pro uživatele s postižením najdete v příručce [[https://ipk.nkp.cz/docs/aktualizovana-verze-publikace-rovny-pristup.-standard-handicap-friendly-2019|Rovný přístup: Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením]].))
 </WRAP> </WRAP>
  
-Cenové aspekty technologického plánu přechodu na nový knihovní software jsou uvedeny v kapitole  +Cenové aspekty technologického plánu přechodu na nový knihovní software jsou uvedeny v kapitole 
-[[aks:financovani|Financování projektu přechodu na nový knihovní sofware]]+[[aks:rozpocet_projektu|Rozpočet projektu]]
 + 
 +<-nove_technologie_a_sluzby|8. Nové technologie a služby^obsah|Obsah^typy_knihovniho_softwaru|10. Typy knihovního softwaru->
  
aks/technologicky_plan.1563174736.txt.gz · Poslední úprava: 2019/07/15 09:12 autor: eva