Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:pozadavky_na_software

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:pozadavky_na_software [2019/09/23 09:03]
linda ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
aks:pozadavky_na_software [2019/10/06 08:00] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== -#14 Požadavky na software ====== ====== -#14 Požadavky na software ======
  
-Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či modulyby měly vycházet z [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]].+Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či moduly by měly vycházet z [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]].
 Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a při přípravě [[aks:vyber_softwaru|výběrového řízení, resp. poptávkového dokumentu]]. Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a při přípravě [[aks:vyber_softwaru|výběrového řízení, resp. poptávkového dokumentu]].
  
-Seznam požadavků obvykle zahrnuje témata uvedená níže.+Seznam požadavků nejčastěji zahrnuje témata uvedená níže.
  
  
 ===== - Obecné požadavky ===== ===== - Obecné požadavky =====
 Obvykle jimi jsou: Obvykle jimi jsou:
-    * požadovaný typ(y) katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog);+    * požadovaný typ katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog);
     * požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny);     * požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny);
-    * požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se [[aks:typy_katalogu|od typu katalogu]] – u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obvykle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností);+    * požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se od [[aks:typy_katalogu|typu katalogu]] – u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obvykle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností);
     * požadovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace;     * požadovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace;
     * požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní);     * požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní);
Řádek 19: Řádek 19:
     * školení (požadavky na obsah školení, místo konání, formu, rozsah apod.);     * školení (požadavky na obsah školení, místo konání, formu, rozsah apod.);
     * záruky (včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele), požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu;     * záruky (včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele), požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu;
-  * základní požadavky na systém: hardware a software, požadované standardy, bezpečnost systému, způsob autentizace uživatelů, administrace systému, zajištění převodu dat aj.+  * základní požadavky na systém: hardware a software, požadované standardy, bezpečnost, způsob ověřování identity uživatelů, administrace, zajištění převodu dat aj.
  
 ===== - Požadavky na funkce/moduly systému ===== ===== - Požadavky na funkce/moduly systému =====
-Při stanovování požadavkůzejména při jednání s dodavateli knihovních softwarů nezapomeňte, že **definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit**; navíc [[aks:typy_knihovniho_softwaru#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v České republice nejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí, resp. jednotlivé požadované funkce.+Při stanovování požadavků (zejména při jednání s dodavateli knihovních softwarůnezapomeňte, že **definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit**; navíc [[aks:typy_knihovniho_softwaru#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v Čnejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí, resp. jednotlivé požadované funkce.
  
-V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Z hlediska provozu knihovny může být velký rozdíl např. v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního softwaru nebo pouze z příkazové řádky na serveru. Podobně může hrát roli způsob, jakým může být konkrétní funkce softwaru prováděna (viz též kapitolu [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|Pracovní postupy a procesy]]).+V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Z hlediska provozu knihovny může být velký rozdíl např. v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního softwaru nebo pouze z příkazové řádky na serveru (viz též kapitolu [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|Pracovní postupy a procesy]]).
  
 Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou třeba tyto funkce specifikovat podrobněji. Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou třeba tyto funkce specifikovat podrobněji.
Řádek 53: Řádek 53:
   * způsoby editace a tvorby záznamů;   * způsoby editace a tvorby záznamů;
   * nastavení šablon pro bibliografické záznamy;   * nastavení šablon pro bibliografické záznamy;
-  * nastavení šablony pro vlastnosti jednotek;+  * nastavení šablon pro vlastnosti jednotek;
   * možnosti importu a exportu;   * možnosti importu a exportu;
-  * funkce pro stahování prostřednictvím protokolu Z39.50;+  * funkce pro stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50;
   * tisk štítků a čárových kódů;   * tisk štítků a čárových kódů;
   * hromadné editace a akce;   * hromadné editace a akce;
Řádek 81: Řádek 81:
   * možnosti správy čtenářského konta;   * možnosti správy čtenářského konta;
   * vytváření seznamů;   * vytváření seznamů;
-  * možnosti vytváření trvalých odkazů na záznamyvýsledky vyhledávání; +  * možnost vytváření trvalých odkazů na záznamy a na výsledky vyhledávání; 
-  * požadavky na historii výpůjček, jejího uchovávání a naopak odstranění.+  * požadavky na historii výpůjček, její uchovávání a naopak odstranění.
  
 ==== - Akvizice ==== ==== - Akvizice ====
Řádek 114: Řádek 114:
   * rezervaci vybavení a místností.   * rezervaci vybavení a místností.
  
 +<-ziskavani_informaci|13. Získávání informací^obsah|Obsah^rozpocet_projektu|15. Rozpočet projektu->
  
aks/pozadavky_na_software.1569222201.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/23 09:03 autor: linda