Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:pozadavky_na_software

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:pozadavky_na_software [2019/09/07 09:33]
eva
aks:pozadavky_na_software [2019/10/06 08:00] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== -#10 Požadavky na způsob provozu a funkce knihovního softwaru ======+====== -#14 Požadavky na software ======
  
-Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či modulyby měly vycházet z [[aks:analyza_situace|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]]. +Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či moduly by měly vycházet z [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]]. 
-Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a také při přípravě [[aks:vyber_softwaru#vyberoveve_rizeni|výběrového řízení]] resp. poptávkového dokumentu. +Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a při přípravě [[aks:vyber_softwaru|výběrového řízeníresp. poptávkového dokumentu]].
  
-Seznam požadavků obvykle zahrnuje následující témata:+Seznam požadavků nejčastěji zahrnuje témata uvedená níže.
  
  
 ===== - Obecné požadavky ===== ===== - Obecné požadavky =====
-    Požadovaný typ(y) katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog) +Obvykle jimi jsou: 
-    * Požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny) apod.  +    požadovaný typ katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog); 
-    * Požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se [[aks:knihovni_software#typ_katalogu|od typu katalogu]] u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obyvkle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností). +    * požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny); 
-    * Požadaovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace +    * požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se od [[aks:typy_katalogu|typu katalogu]] – u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obvykle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností); 
-    * Požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní) +    * požadovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace; 
-    * Požadované propojení s externími softwary, službami a kooperativními projekty (s tím souvisí také požadavky na používané formáty, protokoly apod.) +    * požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní); 
-    * Požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.) +    * požadované propojení s externími softwary, službami a kooperativními projekty (s tím souvisí také požadavky na používané formáty, protokoly apod.); 
-    * Dokumentace (požadovaný typ, forma((např. technická nebo uživatelská dokumentaci,  tištěná dokumentace nebo online)), rozsah) +    * požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.); 
-    * Školení (požadavky na obsah školení, místo konání,  formu, rozsah apod.) +    * dokumentace (požadovaný typ, forma((Může jít např. o technickou nebo uživatelskou dokumentaci, tištěnou nebo online podobu dokumentace apod.)), rozsah); 
-    * Záruky, včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele, požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu. +    * školení (požadavky na obsah školení, místo konání, formu, rozsah apod.); 
-  * Základní požadavky na systém: hardware a sotfware, požadované standardy, bezpečnost systému, způsob autentizace uživatelů, administrace systému, zajištění migrace dat aj.+    * záruky (včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele), požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu; 
 +  * základní požadavky na systém: hardware a software, požadované standardy, bezpečnost, způsob ověřování identity uživatelů, administrace, zajištění převodu dat aj.
  
 ===== - Požadavky na funkce/moduly systému ===== ===== - Požadavky na funkce/moduly systému =====
-Při definování požadavkůzejména při jednání s dodavateli knihovních softwaru nezapomeňte, že **definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit**navíc [[aks:knihovni_software#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v České republice nejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí jednotlivé požadované funkce.+Při stanovování požadavků (zejména při jednání s dodavateli knihovních softwarů) nezapomeňte, že **definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit**navíc [[aks:typy_knihovniho_softwaru#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v Čnejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí, resp. jednotlivé požadované funkce.
  
-V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Zhlediska provozu knihovny může být velký rozdíl například v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního sofwaru nebo pouze z  příkazové řádky na serveru apod. Podobně může hrát roli způsob, jakým může býž konkrétní funkce softwaru prováděna apod. (viz též [[aks:procesy|Pracovní postupyprocesy a služby knihovny]]).+V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Z hlediska provozu knihovny může být velký rozdíl napřv tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního softwaru nebo pouze z příkazové řádky na serveru (viz též kapitolu [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|Pracovní postupy procesy]]).
  
-Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou potřeba tyto funkce podrobněji specifikovat.+Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou třeba tyto funkce specifikovat podrobněji.
  
 ==== - Výpůjční protokol ==== ==== - Výpůjční protokol ====
- +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * Přehled základních funkcí +  * přehled základních funkcí; 
-  * výpůjční pravidla +  * výpůjční pravidla; 
-  * evidence a vyhledávání čtenářů, +  * evidence a vyhledávání čtenářů; 
-  * online registace uživatelů +  * online registrace uživatelů; 
-  * kontrola duplicit čtenářů +  * kontrola duplicit čtenářů; 
-  * blokování čtenářského konta +  * blokování čtenářského konta; 
-  * zprávy a upozornění +  * zprávy a upozornění; 
-  * půjčování a vracení, +  * půjčování a vracení; 
-  * prodloužení výpůjček +  * prodloužení výpůjček; 
-  * rezervace a objednávky knihovních jednotek +  * rezervace a objednávky knihovních jednotek; 
-  * sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů, +  * sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů; 
-  * poplatky, pokuty, odesílání notifikací,  +  * poplatky, pokuty, odesílání upozornění; 
-  * způsoby plateb +  * způsoby plateb; 
-  * možnost přizpůsobení tiskových výstupů +  * možnost přizpůsobení tiskových výstupů; 
-  * offline funkce,  +  * offline funkce.
-  * aj+
  
 ==== - Katalogizace ==== ==== - Katalogizace ====
- +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * Přehled základních požadovaných funkcí +  * přehled základních požadovaných funkcí; 
-  * standardy +  * standardy; 
-  * požadovaná katalogizační pole, +  * požadovaná katalogizační pole; 
-  * způsoby editace a tvorby záznamů +  * způsoby editace a tvorby záznamů; 
-  * nastavení šablon pro bibliografické záznamy +  * nastavení šablon pro bibliografické záznamy; 
-  * nastavení šablony pro vlastnosti jednotek +  * nastavení šablon pro vlastnosti jednotek; 
-  * možnosti importu a exportu +  * možnosti importu a exportu; 
-  * funkce pro stahování přes Z39.50 +  * funkce pro stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50; 
-  * tisk štítků a čárových kódů +  * tisk štítků a čárových kódů; 
-  * hromadné editace a akce +  * hromadné editace a akce; 
-  * správa autorit,  +  * správa autoritních záznamů; 
-  * výměnné soubory +  * výměnné soubory.
-  * aj.+
  
 ==== - Správa seriálů ==== ==== - Správa seriálů ====
-  Možnost generování vzorců a předpovědí pro předplatné +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * správa předplatného +  možnost generování vzorců a předpovědí pro předplatné; 
-  * příjem exemplářů, hromadný příjem +  * správa předplatného; 
-  * vazba seriálových jednotek, +  * příjem exemplářů, hromadný příjem; 
-  * šablony pro příjem exemplářů +  * vazba seriálových jednotek; 
-  * reklamace nedodaných čísel  +  * šablony pro příjem exemplářů; 
-  * aj.+  * reklamace nedodaných čísel.
    
-==== - Opac ====+==== - Online katalog (OPAC) ==== 
 +Mezi obvyklé požadavky patří: 
 +  * požadavky na rozhraní včetně responzivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami; 
 +  * ovládání rozhraní; 
 +  * přidaný obsah (např. obálky, obsahy či citace); 
 +  * způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, prohlížení, fasety apod.); 
 +  * možnosti práce s výsledky vyhledávání; 
 +  * požadavky na funkce čtenářského konta; 
 +  * možnosti plateb; 
 +  * možnosti správy čtenářského konta; 
 +  * vytváření seznamů; 
 +  * možnost vytváření trvalých odkazů na záznamy a na výsledky vyhledávání; 
 +  * požadavky na historii výpůjček, její uchovávání a naopak odstranění.
  
-  * Požadavky na rozhraní včetně responsivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami,  +==== - Akvizice ==== 
-  * ovládání rozhraní,  +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * přidaný obsah (obálky, obsahy, citace ...),  +  * sledování finančních zdrojůfondů a rozpočtů; 
-  * způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, procházení, fasety apod.), +  * správa dodavatelů; 
-  * možnosti práce s výsledky,  +  * tvorba seznamů požadavků; 
-  * požadavky na funkce čtenářského konta,  +  * objednávky; 
-  * možnosti plateb +  * elektronické objednávky; 
-  * možnosti správy čtenářského konta+  * objednávky elektronických dokumentů; 
-  * vytváření seznamů +  * sledování stavu požadavku; 
-  * možnosti vytváření URL odkazů na záznamy, výsledky vyhledávání apod. +  * reklamace; 
-  * Požadavky na historii výpůjček, jejího uchovávání, odstranění apod.+  * možnost zobrazení stavu objednaného dokumentu v online katalogu. 
 +  
 +==== - Statistické výstupy ==== 
 +Mezi obvyklé požadavky patří: 
 +  * formáty a formy výstupů
 +  * tisk výstupů; 
 +  * požadované statistické údaje; 
 +  * možnost periodicky opakovaných výstupů; 
 +  * zasílání výstupů e-mailem.
  
-==== - Akvizice: ==== 
- 
-  * Sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů,  
-  * správa dodavatelů,  
-  * tvorba seznamů požadavků,  
-  * objednávky,  
-  * elektronické objednávky,  
-  * objednávky elektronických dokumentů,  
-  * sledování stavu požadavku,  
-  * reklamace,  
-  * možnost zobrazení stavu objednaného dokumentu v OPACu, 
-  * aj. 
-  
-==== - Statistické výstupy: ==== 
-  * Formáty a formy výstupů,  
-  * tisk výstupů,  
-  * požadované statistické údaje,  
-  * možnost periodicky opakovaných výstupů, 
-  * e-mailové zasílání výstupů, 
-  * aj. 
 ==== - Revize fondu ==== ==== - Revize fondu ====
-  Formy sběru dat,  +Mezi obvyklé požadavky patří: 
-  * výstupy revize+  formy sběru dat, 
-  * aj +  * výstupy revize.
- +
-==== - Další oblasti: ====+
  
-  Meziknihovní výpůjčka +==== - Další oblasti ==== 
-  * Rezervace vybavení a místností+Může se jednat např. o: 
 +  meziknihovní výpůjčku; 
 +  * rezervaci vybavení a místností.
  
 +<-ziskavani_informaci|13. Získávání informací^obsah|Obsah^rozpocet_projektu|15. Rozpočet projektu->
  
aks/pozadavky_na_software.1567841597.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/07 09:33 autor: eva